Kandidatprojekt 2012

​Nedan följer en lista över förslag till kandidatprojekt. Samtliga projekt är öppna för GU-studenter med lämplig inriktning och vissa  föreslagna chalmersprogram . Vi välkomnar projektgrupper bestående av studenter med olika grundutbildning, en sådan variation i kompetenser berikar oftast gruppens arbete. Angiven minsta gruppstorlek gäller om chalmersstudent ingår i gruppen, om endast GU-studenter ingår är minsta tillåtna gruppstorlek alltid 2.

Har du någon egen idé till projekt, som inte täcks in av de föreslagna?
Kontakta kursens examinator Carl-Henrik Fant så försöker vi lösa det.

MVEX01-12-01 Icke-standardanalys

MVEX01-12-02 Matematisk modellering i lågtemperaturkinetik

MVEX01-12-03 Geometri av röda blodceller och minima av medelkrökning

MVEX01-12-04 Lattice-Boltzmann ekvation och klassiska modeller med PDE

MVEX01-12-05 Formklassificering och rekonstruktion av komplicerade strukturer 

MVEX01-12-06 Regelbundet kaos

MVEX01-12-07 Återskapa en bild från projektioner

MVEX01-12-08 Morfogenes

MVEX01-12-09 Analys  av punktmönster i rummet 

MVEX01-12-10 Modellering av och analys av