Kandidatprojekt 2012

​Nedan följer en lista över förslag till kandidatprojekt. Samtliga projekt är öppna för GU-studenter med lämplig inriktning och vissa  föreslagna chalmersprogram . Vi välkomnar projektgrupper bestående av studenter med olika grundutbildning, en sådan variation i kompetenser berikar oftast gruppens arbete. Angiven minsta gruppstorlek gäller om chalmersstudent ingår i gruppen, om endast GU-studenter ingår är minsta tillåtna gruppstorlek alltid 2.

Har du någon egen idé till projekt, som inte täcks in av de föreslagna?
Kontakta kursens examinator Carl-Henrik Fant så försöker vi lösa det.

MVEX01-12-01 Icke-standardanalys

MVEX01-12-02 Matematisk modellering i lågtemperaturkinetik

MVEX01-12-03 Geometri av röda blodceller och minima av medelkrökning

MVEX01-12-04 Lattice-Boltzmann ekvation och klassiska modeller med PDE

MVEX01-12-05 Formklassificering och rekonstruktion av komplicerade strukturer 

MVEX01-12-06 Regelbundet kaos

MVEX01-12-07 Återskapa en bild från projektioner

MVEX01-12-08 Morfogenes

MVEX01-12-09 Analys  av punktmönster i rummet 

MVEX01-12-10 Modellering av och analys av lösningar till optimeringsproblem inom industri och samhälle 

MVEX01-12-11 Numerical simulation of the value function for the optimal consumption problem with the presence of the random income flow 

MVEX01-12-12 Kombinatoriska spel 

MVEX01-12-13 Geometrin på ytor.

MVEX01-12-14 Approximativ lösning av en ekvation

MVEX01-12-15 Statistisk analys av upprepade sekvenser av data

MVEX01-12-16 Rotationer och kvaternioner

MVEX01-12-17 Hur många mRNA-molekyler finns det i en växtcell?

MVEX01-12-18 Statistik för storskaliga experiment inom fenomik

MVEX01-12-19 Kodningsteori

MVEX01-12-20 Ändliga projektiva plan

MVEX01-12-21 Markov model for road surface roughness.

MVEX01-12-22 Choosing Wind Farm Location

MVEX01-12-23 Hur mycket släkt är släktingar?

MVEX01-12-24 Use of International Roughness Index (IRI) to reconstruct a road surface 

MVEX01-12-25 Fatigue damage accumulated in a container ship

MVEX01-12-26 Känslighetsanalys av ODE-modeller med tillämpningar på systembiologi

MVEX01-12-27 Lösning av optimala styrproblem med finita elementmetoden

MVEX01-12-28 Hata slumpen

MVEX01-12-29 Partikelformulering av fluider

MVEX01-12-30 Uppskattning av GC-innehållet i korta DNA-fragment

MVEX01-12-31 Snabba lösningar på handelsresandeproblemet mha. rumsfyllande kurvor (space-filling curves)

 Det är också möjligt för GU-studenter att delta i kandidatprojekt som ges av annan institution, i synnerhet sådana projekt där MV är engagerade på något sätt. Kontakta examinator om du känner till något som lockar.
Ett projekt med inriktning mot matematisk biologi där MV är med och som välkomnar GU-matematikstudenter är: Planning and conduction of an iGEM project vid Institutionen för Kemi och Bioteknik, Chalmers. För projektbeskrivning se nedan:
 

Publicerad: sö 17 mar 2013. Ändrad: on 27 feb 2019