Kandidatprojekt 2011

Nedan följer en lista över förslag till kandidatprojekt. Samtliga projekt är öppna för GU-studenter med lämplig inriktning och vissa  föreslagna chalmersprogram . Vi välkomnar projektgrupper bestående av studenter med olika grundutbildning, en sådan variation i kompetenser berikar oftast gruppens arbete. Angiven minsta gruppstorlek gäller om chalmersstudent ingår i gruppen, om endast GU-studenter ingår är minsta tillåtna gruppstorlek alltid 2.
 
Har du någon egen idé till projekt, som inte täcks in av de föreslagna?
Kontakta kursens examinator Carl-Henrik Fant så försöker vi lösa det.
 • MVEX01-11-01 Känslighetsanalys av ODE-modeller med tillämpningar på systembiologi
 • MVEX01-11-02 Optimal design of dilution experiments.
 • MVEX01-11-03 Hur mycket släkt är släktingar?
 • MVEX01-11-04 Utmattningstillförlitlighet
 • MVEX01-11-05 Handgester för datakommunikation
 • MVEX01-11-06 Stokastisk modellering av ekonomiska tidsserier
 • MVEX01-11-07 Om Dynamisk Programmering.
 • MVEX01-11-08 Icke-standardanalys
 • MVEX01-11-09 Analys  av punktmönster i rummet
 • MVEX01-11-10 Geometrin på ytor
 • MVEX01-11-11 Approximativ lösning av en ekvation
 • MVEX01-11-12 Statistisk analys av upprepade sekvenser av data
 • MVEX01-11-13 Statistisk analys av simulerade bergdata.
 • MVEX01-11-14 Mur många mRNA-molekyler finns i en växtcell?
 • MVEX01-11-15 Statistik för storskaliga experiment inom Fenomik
 • MVEX01-11-16 Analys av lösningar till optimeringsproblem inom industri och samhälle
 • MVEX01-11-17 Geometri av röda blodceller och minima av medelkrökning
 • MVEX01-11-18 Lattice-Boltzmann ekvation och klassiska modeller med PDE
 • MVEX01-11-19 Konforma avbildningar och klassiska randvärdesproblem
 • MVEX01-11-20 Matematisk modellering i lågtemperaturkinetik
 • MVEX01-11-21 Kodningsteori
 • MVEX01-11-22 Markov model for road surface roughness
 • MVEX01-11-23 Choosing Wind Farm Location
 • MVEX01-11-24 Statistiska metoder för skattning av färgtjocklek.
 • MVEX01-11-25 Ändliga projektiva plan.
 • MVEX01-11-26 Portföljteori, Säkring mot förlust med hjälp av optioner vid portföljhandel

Publicerad: sö 17 mar 2013. Ändrad: må 17 dec 2018