Att göra kandidatprojekt eller examensarbete vid Matematiska vetenskaper


Information om hur du kommer igång med ditt kandidatprojekt eller examensarbete hittar du i Chalmers studentportal under Kandidat- och examensarbete. Där finner du föreskrifter, blanketter och mycket mera.

Kandidat

Examensarbete för kandidatexamen i matematik eller matematisk statistik görs inom ramen för en kurs, omfattande 15 hp, som ges på halvfart under vårterminen. För information, se kurshemsidan.

Master​

Generella regler och föreskrifter​ för att göra masterarbete på Chalmers.

Du som examensarbetare på masternivå hos Matematiska vetenskaper har tillgång till vissa lokaler och andra resurser, se information i Canvas

Vid institutionen finns forskare inom de flesta områdena inom matematik och matematisk statistik. Du har därför många möjligheter och stor frihet att välja inriktning på ditt examensarbete. På webbsidan Forskargrupper finns en presentation av institutionens forskningsområden och forskargrupper.

En del forskargrupper ger hellre förslag till examensarbete beroende på studentens bakgrund. Tveka inte att ta kontakt med någon forskargrupp ifall du är intresserad av att göra examensarbete inom dess område.

Färdiga projektförslag finns på vår engelska webbsida Master Thesis.

Det är också möjligt att göra exjobb på något företag, vilket inte så sällan leder till jobb men som oavsett ger en värdefull erfarenhet. Vid externa exjobb har man som regel en handledare som är anställd på företaget, ibland har man även en handledare vid institutionen, men examinatorn måste alltid vara anställd på institutionen.

I korthet kan du göra så här för att hitta ämne och handledare:

  • ta direktkontakt med någon lärare/forskare som du vill ha som handledare och/eller forskar inom det område du är intresserad av
  • vid behov kan du få hjälp av Petter Mostad med att välja ämne och hitta lämplig handledare
  • kontakta ett lämpligt företag om du vill göra externt examensarbete

Sidansvarig Publicerad: on 02 mar 2022.