Att göra kandidatprojekt eller examensarbete vid Matematiska vetenskaper

 

 


Information om hur du kommer igång med ditt kandidatprojekt eller examensarbete hittar du i Chalmers studentportal under Kandidat- och examensarbete. Där finner du föreskrifter, blanketter och mycket mera.

 

Kandidat

Examensarbete för kandidatexamen i matematik eller matematisk statistik görs inom ramen för en kurs, omfattande 15 hp, som ges på halvfart under vårterminen. För information, se kurshemsidan.

 

Master​

Generella regler och föreskrifter​ för att göra masterarbete på Chalmers.

Följande gäller specifikt Matematiska vetenskaper. Resurser för examensarbete som du som examensarbetare på masternivå hos oss får tillgång till, samt information om tryckning och annonsering

Vid institutionen finns forskare inom de flesta områdena inom matematik och matematisk statistik. Du har därför många möjligheter och stor frihet att välja inriktning på ditt examensarbete. På webbsidan Forskargrupper finns en presentation av institutionens forskningsområden och forskargrupper. 
 
På en web-sida med förslag på examensarbete kan man hitta färdiga projektförslag.