Tryckning och annonsering

Rutiner/regler kring den skriftliga rapporten och den muntliga presentationen

  • För att trycka rapporten kontaktar du Jovan Pankovski. Han ordnar omslag och försättsblad - av dig behöver han en pdf-fil med rapporten samt namnet på din examinator. 
  • Den skriftliga rapporten ska vara färdig och tryckt innan den muntliga presentationen sker. Några ex bör finnas tillgängliga för åhörarna att titta i.
  • Tillsammans med din handledare och examinator bestämmer ni tid för den muntliga presentationen, som dock ska ske under terminstid.
  • Du bokar lokal och eventuell utrustning, för presentationen, på studieexpeditionen.
  • Minst en vecka före presentationen ska du skicka ett mail till info.math@chalmers.se med information om tid, plats och titel på din presentation. 

Sidansvarig Publicerad: må 06 sep 2021.