Tryckning och annonsering

Rutiner/regler kring den skriftliga rapporten och den muntliga presentationen

  • Om du önskar det så kan du få ditt masterarbete upptryckt i 5 exemplar, För att trycka rapporten kontaktar du Jovan Pankovski. Han ordnar omslag och försättsblad - av dig behöver han en pdf-fil med rapporten samt namnet på din examinator. 
  • Tillsammans med din handledare och examinator bestämmer ni tid för den muntliga presentationen.
  • Du bokar lokal och eventuell utrustning, för presentationen, på studieexpeditionen.
  • Minst en vecka före presentationen ska du skicka ett mail till info.math@chalmers.se med information om tid, plats och titel på din presentation. 

Sidansvarig Publicerad: fr 12 aug 2022.