Kandidatprojekt 2020

​Nedan följer en lista över förslag till kandidatprojekt. Samtliga projekt är öppna för GU-studenter med lämplig inriktning och vissa föreslagna Chalmers-program. Vi välkomnar projektgrupper bestående av studenter med olika grundutbildning, en sådan variation i kompetenser berikar oftast gruppens arbete.

Minsta tillåtna gruppstorlek är 3 om någon Chalmersstudent ingår i gruppen, medan den är 2 om enbart GU-studenter ingår i gruppen. 

Mer information kommer finnas på kursens hemsida (länk kommer).


MVEX01-20-01 Ensamma vågor och Korteweg-de Vries ekvation

MVEX01-20-02 Kodningsteori 

MVEX01-20-03 Ändliga projektiva plan

MVEX01-20-04 Fusion-disaggregation processes

MVEX01-20-05 Kvaternioner, dess visualisering och tillämpningar i teknisk design 

MVEX01-20-06 Numeriska metoder för system av icke-linjära ordinära differentialekvationer som beskriver tumör-makrofager-interaktioner

MVEX01-20-07 Regulariserade och icke-regulariserade neurala nätverk för applikationer i klassificeringsproblem

MVEX01-20-08 Principal component analysis (PCA) för bildbehandling och objektorientering

MVEX01-20-09 Matematisk Modellering av signalvägar för att förstå processer bakom biologiskt åldrande 

MVEX01-20-10 Spin-geometri 

MVEX01-20-11 Den relativistiska himmelssfären

MVEX01-20-12 Bortom normalfördelning

MVEX01-20-13 Punktprocesser och nervtrådar

MVEX01-20-14 On electron and photon beam particles used in radiation oncology

MVEX01-20-15 Minskning av behovet av supervision i klassificering av Twitters   

MVEX01-20-16 Hypertermi av djupliggande tumörer 

MVEX01-20-17 Optimization of 3D-printed surfaces for efficient heat transfer

MVEX01-20-18 The Banach-Tarski paradox

MVEX01-20-19 Collocation methods for solution of nonlinear transport equations

MVEX01-20-20 Lattice Boltzmann simulations of droplet dynamics

MVEX01-20-21 Liealgebror

MVEX01-20-22 A fast methodology for the creation of a good enough maintenance schedule for wind power plants

​​

Sidansvarig Publicerad: ti 27 apr 2021.