MVEX01-20-21 Liealgebror

​Liealgebror är algebraiska strukturer som är särskilt viktiga i fysiken eftersom de beskriver infinitesimala transformationer som bevarar en kontinuerlig symmetri, till exempel rotationer i det vanliga rummet eller mer abstrakta generaliseringar. Allmänt definieras en Liealgebra som ett vektorrum försedd med en produkt, kallad bracket, som uppfyller några enkla villkor. Dessa är automatiskt uppfyllda om man låter bracketen vara kommutatorn [x,y]=xy-yx i en associativ men icke-kommutativ algebra (till exempel en algebra av matriser) men Liealgebror kan också konstrueras på andra sätt. Projektet går ut på att göra detta i några enkla fall och att studera den grundläggande teorin för Liealgebror.

Projektkod MVEX01-20-21
Gruppstorlek 2-4 studenter
Målgrupp GU- och Chalmersstudenter med inriktning mot matematik eller teoretisk fysik. För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematik (MMG900/MMG910).
Projektspecifika förkunskapskrav Algebraiska strukturer.
Se respektive kursplan för allmänna förkunskapskrav. Utöver de allmänna förkunskapskraven i MVEX01 ska Chalmersstudenter ha avklarat kurser i en- och flervariabelanalys samt linjär algebra.
Handledare Jakob Palmkvist
Examinator Maria Roginskaya, Ulla Dinger
Institution Matematiska vetenskaper

Sidansvarig Publicerad: on 12 maj 2021.