MVEX01-20-15 Minskning av behovet av supervision i klassificering av Twitters

​Ett stort problem i klassificering av text (till exempel Twitters) är att det behövs många redan klassificerade (markerade) exempel för att lära upp en algoritm. I projektet ska man försöka minska behovet av extra markering genom att ta hänsyn till vem som gör likartade inlägg. För detta ska man använda så kallade rekommendationssystem.
Studenterna kommer att lära sig både om grunder i Natural Language processing, och hur man skapar ett rekommendationssystem.

Projektkod MVEX01-20-15
Gruppstorlek 3-6 studenter
Målgrupp GU- och Chalmersstudenter. För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Tillämpad matematik (MMG900/MMG920).
Projektspecifika förkunskapskrav
Se respektive kursplan för allmänna förkunskapskrav. Utöver de allmänna förkunskapskraven i MVEX01 ska Chalmersstudenter ha avklarat kurser i en- och flervariabelanalys, linjär algebra och matematisk statistik.
Handledare Maria Roginskaya (031-7723570, maria.roginskaya@chalmers.se), Johan Jonasson (031-7723546,  jonasson@chalmers.se)
Examinator Ulla Dinger
Institution Matematiska vetenskaper 

Sidansvarig Publicerad: to 24 okt 2019.