MVEX01-19-30 Att mäta SVT program

​Projektet är förslaget av SVT redaktör Marcus Purens, som med bakgrund i sin mångåriga erfarenhet har insett att hur ett program uppfattas beror på sammanfattning av några faktorer (som dramaturgi, journalistik och ”karaktärer”), samt att vissa mönster är mer framgångsrika på att engagera tittare. Han vill genom detta projekt utveckla ett numerisk mått på ett program, som skulle förutsäga dess mottagning hos tittarna.

Projektet är rätt öppet och innebär att skaffa en matematisk model av SVT program, använda det för att samla data från några riktiga program, och med hjälp av samlade data undersöka mönster som gör att programmet uppfattas som bra, segt, svängigt, dåligt, tråkigt, spännande, intressant, etc.

De matematiska verktyg som kommer att användas inkluderar grundläggande statistik (hypotesprövning, regression), men kan i övrigt anpassas efter deltagarnas önskemål.

Projektkod MVEX01-19-30
Gruppstorlek 2-4 studenter
Målgrupp GU- och Chalmersstudenter. För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematisk statistik(MSG900/MSG910).
Projektspecifika förkunskapskrav
Se respektive kursplan för allmänna förkunskapskrav. Utöver de allmänna förkunskapskraven i MVEX01 ska Chalmersstudenter ha avklarat kurser i en- och flervariabelanalys, linjär algebra och matematisk statistik.
Handledare Annika Lang (annika.lang@chalmers.se) och Maria Roginskaya (maria.roginskaya@chalmers.se)
Examinator Ulla Dinger
Institution Matematiska vetenskaper

Sidansvarig Publicerad: ti 11 dec 2018.