MVEX01-19-28 Laplace ekvationen på en liksidig triangel

​Studier av Laplace ekvation på olika geometriska former har pågått i flera hundra år. I Lamés arbete från tidigt 1800-tal presenteras en lösning till ekvationen för en liksidig triangel, och i Pinskys arbete i slutet av 1980-talet bevisades att Lamés lösningar utgjorde mängden av alla lösningar.

Syftet med arbetet är att sammanställa, förtydliga och presentera dessa resultat. Vidare kommer arbetet fokusera på att studera egenvärdena i olika kontext. Detta kommer bl.a. involvera att försöka finna en explicit formel för dem, samt studera spektralfunktionen med talteoretiska och komplexanalytiska medel.

Projektkod MVEX01-19-28
Gruppstorlek 2-4 studenter
Målgrupp GU- och Chalmersstudenter. För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematik (MMG900/MMG910).
Projektspecifika förkunskapskrav Komplexanalys, Fourieranalys.
Se respektive kursplan för allmänna förkunskapskrav. Utöver de allmänna förkunskapskraven i MVEX01 ska Chalmersstudenter ha avklarat kurser i en- och flervariabelanalys och linjär algebra.
Handledare Julie Rowlett, julie.rowlett@chalmers.se
Examinator Maria Roginskaya, Ulla Dinger
Institution Matematiska vetenskaper

Sidansvarig Publicerad: fr 02 nov 2018.