MVEX01-19-16 Numeriska lösningar till Vlasov-Poisson systemet

​Projektet syftar till att studera statiska lösningar till Vlasov-Poissonsystemet för att modellera diskformade galaxer med central utbuktning. Vlasov-Poissonsystemet är resultatet av att koppla Vlasov ekvationen, en kinetisk modell för materia, med Poissons ekvation för gravitationspotentialen.
Målet är att hitta statiska lösningar till ett specialfall av systemet och jämföra dem med observationer. Vi åstadkommer detta genom att numeriskt fixpunktsiterera fram statiska lösningar efter att ha reducerat systemet analytiskt. Projektet är delvis en litteraturstudie i Vlasov-Poissonsystemet.

Projektkod MVEX01-19-16
Gruppstorlek 3-4 studenter
Målgrupp GU- och Chalmersstudenter. För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Tillämpad matematik (MMG900/MMG920).
Projektspecifika förkunskapskrav Numerisk analys och matematisk fysik.
Se respektive kursplan för allmänna förkunskapskrav. Utöver de allmänna förkunskapskraven i MVEX01 ska Chalmersstudenter ha avklarat kurser i en- och flervariabelanalys, linjär algebra och matematisk statistik.
Handledare Håkan Andréasson
Examinator Maria Roginskaya, Ulla Dinger
Institution Matematiska vetenskaper

Sidansvarig Publicerad: on 23 jun 2021.