MVEX01-19-15 Summationsformler inom analytisk talteori

Projektet handlar om summationsformler som är viktiga verktyg inom området analytisk talteori. Vi kommer att vara särskilt intresserade av Euler-Maclaurins formel, Poissons summationsformel och Voronois summationsformel. De huvudsakliga tillämpningarna kommer att bestå av studier av klassiska talteoretiska problem, som till exempel Dirichlets delarproblem och Gauss cirkelproblem, med hjälp av dessa summationsformler. Detta är problem med en lång och spännande historia. Båda är lätta att formulera, men i sina skarpaste formuleringar är de fortfarande öppna problem.

Projektkod MVEX01-19-15 
Gruppstorlek 2-5 studenter 
Målgrupp GU- och Chalmersstudenter. För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematik (MMG900/MMG910).
Projektspecifika förkunskapskrav Komplex analys.
Se respektive kursplan för allmänna förkunskapskrav. Utöver de allmänna förkunskapskraven i MVEX01 ska Chalmersstudenter ha avklarat kurser i en- och flervariabelanalys, linjär algebra och matematisk statistik. 
Handledare Olga Balkanova (baolga@chalmers.se) och Anders Södergren (andesod@chalmers.se)
Examinator Maria Roginskaya, Ulla Dinger
Institution Matematiska Vetenskaper​

Sidansvarig Publicerad: on 24 okt 2018.