MVEX01-19-14 Faktoriseringsalgoritmer och kryptografi

​Projektbeskrivning: Säkerheten hos många kryptografiska system bygger på att det är mycket svårt att faktorisera stora heltal. Faktorisering av heltal studerades redan i antikens Grekland, men det var först med datorns intåg som forskare började utveckla algoritmer för att faktorisera stora tal. Målet med det här projektet är att studera olika algoritmer (till exempel Pollards (p-1)-algoritm) som används för att faktorisera stora tal. I mån av tid och intresse kan projektet också undersöka Shors effektiva algoritm för att faktorierna tal med hjälp av en kvantdator.
Litteratur: J. Hoffsten, J. Pipher, J. H. Silverman, An introduction to mathematical cryptography, Springer, 2008.

Projektkod MVEX01-19-14
Gruppstorlek 2-5 studenter
Målgrupp GU- och Chalmersstudenter. För GU-studenter kan projektet räknas som ett projekt i Matematik eller Tillämpad matematik (MMG900/MMG910/MMG920).
Projektspecifika förkunskapskrav Grundläggande algebra och talteori kan vara en fördel men är inte obligatoriskt.
Se respektive kursplan för allmänna förkunskapskrav. Utöver de allmänna förkunskapskraven i MVEX01 ska Chalmersstudenter ha avklarat kurser i en- och flervariabelanalys, linjär algebra och matematisk statistik. 
Handledare Olga Balkanova (baolga@chalmers.se) och Anders Södergren (andesod@chalmers.se)
Examinator Maria Roginskaya, Ulla Dinger
Institution Matematiska Vetenskaper​

Sidansvarig Publicerad: on 24 okt 2018.