MVEX01-19-03 Icke-standardanalys

​De reella talen kan utvidgas till att omfatta även vad man kan kalla oändligt små och oändligt stora tal. Denna utvidgning kallas hyperreella tal. Utvidgningen skapar möjligheter att ge mer intuitiva bevis för satser inom den matematiska analysen. Denna teori kallas icke-standardanalys.

Projektet är ett litteraturbaserat projekt med syfte att ge viss förståelse för de hyperreella talens konstruktion, samspelet mellan klassisk analys och icke-standardanalys och vissa icke-standard bevis av mer eller mindre välkända satser. Projektet kan anpassas till deltagarnas förkunskaper och önskemål. 

 

Projektkod MVEX01-19-03
Gruppstorlek 3-4 studenter
Målgrupp GU- och Chalmersstudenter. För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematik (MMG900/MMG910).
Projektspecifika förkunskapskrav Intresse för mängdlära, algebraiska strukturer och logiska resonemang.
Se respektive kursplan för allmänna förkunskapskrav. Utöver de allmänna förkunskapskraven i MVEX01 ska Chalmersstudenter ha avklarat kurser i en- och flervariabelanalys, linjär algebra och matematisk statistik.
Handledare Leif Arkeryd, 031-7723541, arkeryd@chalmers.se, Maria Roginskaya, maria.roginskaya@chalmers.se
Examinator Ulla Dinger
Institution Matematiska vetenskaper​​​​

Sidansvarig Publicerad: on 24 okt 2018.