MVEX01-22-10 Simulering av stokastiska fält på sfären

​Stokastiska fält på sfären kan användas för modellering av flera olika saker i tillämpningar, t.ex. i fysik och meteorologi. Bland annat kan de modellera iskristaller. För att beräkna egenskaper hos modellerna behövs vanligtvis simuleringar av många stokastiska fält. Målet för projektet är att förstå stokastiska fält och att implementera algoritmer för att skapa iskristaller och andra intressanta figurer. Vi testar konvergens och effektivitet av algoritmerna. Beroende på förkunskap finns möjligheter att fördjupa sig i statistiska frågor, rörande ytor eller i PDE-simuleringar.

Huvudreferens: A. Lang, Ch. Schwab, Isotropic Gaussian random fields on the sphere: regularity, fast simulation and stochastic partial differential equations, Ann. Appl. Prob., Vol. 25, No. 6, pp. 3047-3094, 2015 http://dx.doi.org/10.1214/14-AAP1067

Projektkod: MVEX01-22-10
Gruppstorlek: 3-4 studenter
Målgrupp:
GU- och Chalmersstudenter. För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Tillämpad matematik eller Matematisk statistik (MMG900/MMG920/MSG900/MSG910).
Projektspecifika förkunskapskrav: Grundläggande kunskaper i sannolikhetsteori och programmering.
Se respektive kursplan för allmänna förkunskapskrav. Utöver de allmänna förkunskapskraven i MVEX01 ska Chalmersstudenter ha avklarat kurser i en- och flervariabelanalys, linjär algebra och matematisk statistik.
Handledare: Annika Lang, 031-7725356, annika.lang@chalmers.se
                        David Cohen, 031-7723021, david.cohen@chalmers.se
Examinator:
Maria Roginskaya, Ulla Dinger
Institution: Matematiska vetenskaper

Sidansvarig Publicerad: to 21 okt 2021.