Kandidatprojekt 2021

​Nedan följer en lista över förslag till kandidatprojekt. Samtliga projekt är öppna för GU-studenter med lämplig inriktning och vissa föreslagna Chalmers-program. Vi välkomnar projektgrupper bestående av studenter med olika grundutbildning, en sådan variation i kompetenser berikar oftast gruppens arbete.


MVEX01-21-01 Punktprocesser och nervtrådar

MVEX01-21-02 Utveckling och utvärdering av algoritmer för automatisk generering av detaljerade stadsmodeller från laserdata

MVEX01-21-03 Från molekyl till kroppen: En multi-level Matematisk modell av energi och metabolism under träning

MVEX01-21-04 Collocation methods for solution of nonlinear transport equations

MVEX01-21-05 Lattice Boltzmann simulations of droplet dynamics

MVEX01-21-06 Riemannhypotesen för elliptiska kurvor över ändliga kroppar

MVEX01-21-07 Matematiska såll

MVEX01-21-08 Kodningsteori

MVEX01-21-09 Matematiska knutar

MVEX01-21-10 Fourierserieutvecklingar av Eisensteinserier av andra ordningen

MVEX01-21-11 Diskreta delgrupper av Euklidiska motionsgruppen

MVEX01-21-12 Riemannytor och Jacobimångfalder

MVEX01-21-13 Simulation-based inference

MVEX01-21-14 Modellering och beräkning av signalutbredning i nervtrådar

MVEX01-21-15 Effektiv implementering av Helmholtz-ekvationen i C ++ / PETSc med applikationer inom medicinsk bildbehandling

MVEX01-21-16 Utveckling av rekonstruktionsalgoritmer för detektion av tumörer i mikrovågsavbildning

MVEX01-21-17 Functional PCA vs Convolution Neural Networks

MVEX01-21-18 Orthonormal bases for functional data analysis

MVEX01-21-19 Estimation through an empirical Bayes method

MVEX01-21-20 Hodge-klyvning av vektorfält

MVEX01-21-21 Den relativistiska himmelssfären

MVEX01-21-22 An Algorithmic Introduction to Numerical Simulation of Stochastic Differential Equations

MVEX01-21-23 Geometric Numerical Integration of Differential Equations

MVEX01-21-24 From Euler, Ritz, and Galerkin to modern computing

MVEX01-21-25 Matematiska modeller för smittspridning

Sidansvarig Publicerad: to 07 okt 2021.