Kandidatprojekt 2021

​Nedan följer en lista över förslag till kandidatprojekt. Samtliga projekt är öppna för GU-studenter med lämplig inriktning och vissa föreslagna Chalmers-program. Vi välkomnar projektgrupper bestående av studenter med olika grundutbildning, en sådan variation i kompetenser berikar oftast gruppens arbete.

Mer information kommer finnas på kursens hemsida (länk kommer).


MVEX01-21-01  Punktprocesser och nervtrådar

MVEX01-21-02  Utveckling och utvärdering av algoritmer för automatisk generering av detaljerade stadsmodeller från laserdata  

MVEX01-21-03  Från molekyl till kroppen: En multi-level Matematisk modell av energi och metabolism under träning  

MVEX01-21-04  Collocation methods for solution of nonlinear transport equations

MVEX01-21-05  Lattice Boltzmann simulations of droplet dynamics

MVEX01-21-06  Riemannhypotesen för elliptiska kurvor över ändliga kroppar

MVEX01-21-07  Matematiska såll

MVEX01-21-08  Kodningsteori

MVEX01-21-09  Matematiska knutar

MVEX01-21-10  Fourierserieutvecklingar av Eisensteinserier av andra ordningen

MVEX01-21-11 Diskreta delgrupper av Euklidiska motionsgruppen

MVEX01-21-12  Riemannytor och Jacobimångfalder

MVEX01-21-13  Simulation-based inference

MVEX01-21-14  Modellering och beräkning av signalutbredning i nervtrådar

MVEX01-21-15  Effektiv implementering av Helmholtz-ekvationen i C ++ / PETSc med applikationer inom medicinsk bildbehandling

MVEX01-21-16  Utveckling av rekonstruktionsalgoritmer för detektion av tumörer i mikrovågsavbildning

MVEX01-21-17  Functional PCA vs Convolution Neural Networks

MVEX01-21-18  Orthonormal bases for functional data analysis

MVEX01-21-19  Estimation through an empirical Bayes method 

MVEX01-21-20  Hodge-klyvning av vektorfält

MVEX01-21-21  Den relativistiska himmelssfären

MVEX01-21-22  An Algorithmic Introduction to Numerical Simulation of Stochastic Differential Equations

MVEX01-21-23  Geometric Numerical Integration of Differential Equations

MVEX01-21-24  From Euler, Ritz, and Galerkin to modern computing

MVEX01-21-25  Matematiska modeller för smittspridning

Sidansvarig Publicerad: ti 14 sep 2021.