MVEX01-21-10 Fourierserieutvecklingar av Eisensteinserier av andra ordningen

​Syftet med det här arbetet är att beräkna Fourierserieutvecklingar till en klass av invarianta funktioner på det övre halvplanet som kallas för Eisensteinserier av andra ordningen. För att vara av intresse för numeriska beräkningar behöver även felet till de Fourierserieutvecklingarna uppskattas.

Projektkod MVEX01-21-10
Gruppstorlek 3-4 studenter
Målgrupp
Chalmersstudenter på Teknisk matematik och Teknisk fysik samt GU-studenter. För GU-studenter kan projektet räknas som ett projekt i Matematik eller Tillämpad matematik (MMG900/MMG910/MMG920).
Projektspecifika förkunskapskrav Godkända betyg på kurser i reell analys (t.ex. TMA976/MMG600), fourieranalys, komplex analys, programmeringsteknik och numerisk analys.
Se respektive kursplan för allmänna förkunskapskrav. Utöver de allmänna förkunskapskraven i MVEX01 ska Chalmersstudenter ha avklarat kurser i en- och flervariabelanalys, linjär algebra och matematisk statistik.
Handledare Tobias Magnusson (tobmag@chalmers.se) och Martin Raum (raum@chalmers.se).
Examinator Maria Roginskaya, Ulla Dinger
Institution Matematiska vetenskaper 

Sidansvarig Publicerad: ti 27 okt 2020.