MVEX01-21-07 Matematiska såll

​De flesta matematikstudenter stöter på Eratosthenes såll, som är en metod för att hitta alla primtal i en begränsad mängd av naturliga tal, i någon av sina kurser under det första året. Teorin för matematiska såll erbjuder omfattande generaliseringar av denna metod och målet för det här projektet är att lära sig om den allmänna filosofin som ligger till grund för sållteorin och att studera några av de mer moderna sållmetoderna (i synnerhet Bruns sållmetod och Selbergs sållmetod). Projektet kommer också att studera olika tillämpningar av de metoder som undersöks; i mån av tid och intresse kan projektet till exempel studera den klassiska frågan om små primtalsgap från det här perspektivet.  

Projektkod MVEX01-21-07
Gruppstorlek 3-4 studenter
Målgrupp
GU- och Chalmersstudenter. För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematik (MMG900/MMG910).
Projektspecifika förkunskapskrav
Grundläggande talteori kan vara en fördel men är inte obligatoriskt.
Se respektive kursplan för allmänna förkunskapskrav. Utöver de allmänna förkunskapskraven i MVEX01 ska Chalmersstudenter ha avklarat kurser i en- och flervariabelanalys samt linjär algebra.
Handledare Lucile Devin (devin@chalmers.se) och Anders Södergren (andesod@chalmers.se). Handledningen kommer huvudsakligen att ges på engelska (men rapporten skrivs på svenska).
Examinator Maria Roginskaya, Ulla Dinger
Institution Matematiska vetenskaper

Sidansvarig Publicerad: må 26 okt 2020.