MVEX01-21-02 Utveckling och utvärdering av algoritmer för automatisk generering av detaljerade stadsmodeller från laserdata

​Dagens städer möter stora utmaningar som till exempel trängsel, buller och luftföroreningar. I takt med ökad datorkapacitet och artificiell intelligens har möjligheterna att bygga en virtuell tvilling till staden för att effektivisera planeringen, byggandet och skötseln av staden blivit möjligt på ett effektivt och automatiserat sätt.

Viljan att bygga detaljerade virtuella 3D modeller av staden utifrån flygburen LiDAR - skanning har lett till ny forskning på området. Nätgenereringen av den virtuella 3D – modellens detaljrikedom beskrivs med termen LoD (Level of detail). I det här projektet ska möjligheten att öka LoD från 1 till 2 i nätgenereringen undersökas inom ramen av ett pågående forskningsprojekt på Chalmers. 

Syftet med det här projektet är att tillsammans med Digital Twin Cities Centre konstruera detaljerade tak till 3D modellen av staden. För att göra detta används den senaste tekniken inom maskininlärning, datavisualisering och beräkningsmatematik.

Projektkod MVEX01-21-02
Gruppstorlek 3-6 studenter
Målgrupp GU- och Chalmersstudenter. För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Tillämpad matematik (MMG900/MMG920).
Projektspecifika förkunskapskrav Programmeringskunskaper i Python och/eller C++
Se respektive kursplan för allmänna förkunskapskrav. Utöver de allmänna förkunskapskraven i MVEX01 ska Chalmersstudenter ha avklarat kurser i en- och flervariabelanalys, linjär algebra och matematisk statistik.
Handledare Anders Logg (logg@chalmers.se), Vasilis Naserentin (vasilis.naserentin@chalmers.se)
Examinator
Maria Roginskaya, Ulla Dinger
Institution Matematiska vetenskaper

Sidansvarig Publicerad: må 19 okt 2020.