Gamla kurser för Teknisk matematik

​MVE240 ​TM1, ​Sannolikhet, statistik och risk
​MVE345 TM3,​ ​Miljö och matematisk modellering
MVE161 ​TM2, ​Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering
MVE290 TM2,​ Fouriermetoder
​MVE300 ​TM2, ​Sannolikhet, statistik och risk
​MVE170 TM2,​ ​Grundläggande stokastiska processer
MVE035 ​TM1, ​Flervariabelanalys
​MVE301 ​TM1, ​Sannolikhet, statistik och risk
​MVE036 ​TM1, ​Flervariabelanalys
​TMA671 TM1,​ ​Linjär algebra och numerisk analys
 

Publicerad: on 27 nov 2019.