MVE550

Stokastiska processer och Bayesiansk inferense, 7,5 hp

Läsperiod 2

  • Kursinformation
    • Läsåret 18/19. Examinator: Petter Mostad
    • Läsåret 19/20. Examinator: Petter Mostad

Publicerad: on 16 maj 2018. Ändrad: fr 05 jul 2019