MVE550

Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, 7,5 hp

Läsperiod 2

  • Kursinformation
    • Läsåret 18/19. Examinator: Petter Mostad
    • Läsåret 19/20. Examinator: Petter Mostad
    • Läsåret 20/21. Examinator: Petter Mostad
    • Läsåret 21/22. Examinator: Petter Mostad

Sidansvarig Publicerad: on 19 jan 2022.