TMA660

Linjär algebra och geometri, 4,5 hp

period 1

  • Läsåret 97/98. Examinator: Rolf Pettersson
  • Läsåret 98/99. Examinator: Rolf Pettersson
  • Läsåret 99/00. Examinator: Jana Madjarova
  • Läsåret 00/01. Examinator: Jana Madjarova
  • Läsåret 01/02. Examinator: Tommy Gustafsson
  • Läsåret 02/03. Examinator: Tommy Gustafsson
  • Läsåret 03/04. Examinator: Tommy Gustafsson
  • Läsåret 04/05. Examinator: Tommy Gustafsson
  • Läsåret 05/06. Examinator: Jana Madjarova
  • Läsåret 06/07. Examinator: Jana Madjarova
  • Läsåret 07/08. Examinator: Jana Madjarova
  • Läsåret 08/09. Examinator: Jana Madjarova
  • Läsåret 09/10. Examinator: Maria Roginskaya
  • Läsåret 10/11. Examinator: Maria Roginskaya
  • Läsåret 11/12. Examinator: Maria Roginskaya
  • Läsåret 12/13. Examinator: Maria Roginskaya
  • Läsåret 13/14. Examinator: Iulia Pop
  • Läsåret 14/15. Examinator: Elizabeth Wulcan
  • Läsåret 15/16. Examinator: Elizabeth Wulcan
  • Läsåret 16/17. Examinator: Elizabeth Wulcan
  • Läsåret 17/18. Examinator: Elizabeth Wulcan
  • Läsåret 18/19. Examinator: Elizabeth Wulcan
  • Läsåret 19/20. Examinator: Elizabeth Wulcan
  • Läsåret 20/21. Examinator: Elizabeth Wulcan

Publicerad: on 27 maj 2020.