MVE420

Nya teknologier, global risk och mänsklighetens framtid, 7,5 hp

period 4

    • Läsåret 14/15. Examinator: Olle Häggström
    • Läsåret 15/16. Examinator: Olle Häggström
    • Läsåret 16/17. Examinator: Olle Häggström
    • Läsåret 17/18. Examinator: Olle Häggström
    • Läsåret 18/19. Examinator: Olle Häggström

Publicerad: må 14 apr 2014. Ändrad: sö 10 feb 2019