TMA980C/TMV075

Matematiska metoder fk, del C, Numerisk analys, 4,5 hp

period 3

  • Läsåret 97/98. Examinator: Axel Ruhe
  • Läsåret 98/99. Examinator: Axel Ruhe
  • Läsåret 99/00. Examinator: Axel Ruhe
  • Läsåret 00/01. Examinator: Axel Ruhe
  • Läsåret 01/02. Examinator: Axel Ruhe
  • Läsåret 02/03. Examinator: Gunhild Lindskog
  • Läsåret 03/04. Examinator: Gunhild Lindskog
  • Läsåret 04/05. Examinator: Gunhild Lindskog
  • Läsåret 05/06. Examinator: Gunhild Lindskog

Sidansvarig Publicerad: on 06 mar 2013.