TMA980A/TMV065

Matematiska metoder fk, del A, Linjär algebra, 4,5 hp

period 1

  • Läsåret 97/98. Examinator: Jöran Bergh
  • Läsåret 98/99. Examinator: Jöran Bergh
  • Läsåret 99/00. Examinator: Vilhelm Adolfsson
  • Läsåret 00/01. Examinator: Vilhelm Adolfsson
  • Läsåret 01/02. Examinator: Vilhelm Adolfsson
  • Läsåret 02/03. Examinator: Vilhelm Adolfsson
  • Läsåret 03/04. Examinator: Vilhelm Adolfsson
  • Läsåret 04/05. Examinator: Vilhelm Adolfsson
  • Läsåret 05/06. Examinator: Vilhelm Adolfsson

Sidansvarig Publicerad: to 21 feb 2013.