MVE610

Linjär algebra, 6 hp
kursen samläser from V22 med MVE023 Linjär algebra.

period 3

    • Läsåret 19/20 och tidigare, se TMV142.
    • Läsåret 20/21. Examinator: Arpan Ghosh
    • Läsåret 21/22. Examinator: Jan Alve Svensson

Sidansvarig Publicerad: fr 19 nov 2021.