Grundutbildning Chalmers

Nästan alla studenter på Chalmers läser ett antal kurser i matematik och matematisk statistik. Totalt ger Matematiska vetenskaper strax över 120 kurser per år med totalt upp emot 10000 kursregistreringar.

Majoriteten av dessa är studenter på kandidatdelen av program för Arkitekt och civilingenjör samt Högskoleingenjör och sjöfart​. MV ger också ett antal kurser på avancerad nivå och då främst för masterprogrammet Matematik och beräkningsvetenskap, men även programmet Lärande och ledarskap är starkt knutet till MV. För studenter på andra program finns det ett antal Kurspaket i matematik på avancerad nivå för den som vill ha mer matematiskt djup i sin utbildning.

MV ger också förberedande kurser för presumtiva studenter, dels en stor del av innehållet i Tekniskt basår och också den webbaserade överbryggningskursen Sommarmatte.

 

Kontaktpersoner

Viceprefekt för Chalmers grundutbildning: Stefan Lemurell
Studierektor Matematik: Elin Götmark
Studierektor Matematisk statistik: Johan Tykesson
Studierektor med bemanningsansvar: Thomas Wernstål
Bemanningshandläggare/Utbildningsadministratör: Elisabeth Eriksson

 

Studieexpeditionen

Sidansvarig Publicerad: to 03 feb 2022.