Pedagogiska seminarier

Målen med denna seminarieserie om undervisning och pedagogik är att

  • öka den kollegiala diskussionen om grundutbildning
  • sprida goda exempel inom kollegiet
  • inspirera till att utveckla sin undervisning.

Vi har seminarier med skiftande tema och en stor del av tiden kommer att vikas för diskussion. Seminariet avslutas med fika i lunchrummet och chans till fortsatt diskussion. Tid för seminarierna är alltid en måndag kl 15:15 - 16:15 och vi är i MVL:14.

Ansvariga för seminarierna är Samuel Bengmark, Ulla Dinger och Elin Götmark.

 

Program våren 2020:  
  • 27 januari - (Marija Cvijovic) Teaching math to non-mathematicians: one size does not fit all
  • 24 februari