Pedagogiska seminarier

Målen med denna seminarieserie om undervisning och pedagogik är att

 • öka den kollegiala diskussionen om grundutbildning
 • sprida goda exempel inom kollegiet
 • inspirera till att utveckla sin undervisning.

Vi har seminarier med skiftande tema och en stor del av tiden kommer att vikas för diskussion. Seminariet avslutas med fika i lunchrummet och chans till fortsatt diskussion. Tid för seminarierna är alltid en måndag kl 15:15 - 16:15 och vi är i MVL:14.

Ansvariga för seminarierna är Samuel Bengmark, Ulla Dinger och Elin Götmark.

 

Program hösten 2019:  

 • 30 september - (Ulla Dinger) Mentorsprogram för nya lärare
  Sedan vt-19 tilldelas varje ny lärare vid institutionen en mentor för sitt arbete inom undervisningen. Syftet är dels att underlätta för läraren att komma in i alla praktiska rutiner kring undervisningen, dels att läraren ska få stöd i sin pedagogiska utveckling. Jag tänkte berätta om hur mentorsprogrammet är utformat - bland annat är auskultationer en viktig del - och hoppas på diskussion kring programmets utveckling.
 • 28 oktober - TBA
 • 25 november - TBA


Program våren 2019:  
 • 18 februari - (Julie Rowlett) (klein)-Kleindagarna
  The "Kleindagarna" is a workshop held bi-annually at the Mittag-Leffler Institute. This workshop brings together teachers from Swedish high schools and universities, with the aim of working together to create interesting, engaging, and educational lesson plans. I was invited this January to give one of four "inspirational lectures". In the end, though, I was no less inspired than the other participants, coming away with new energy and ideas for teaching. Here, we will have a klein-Kleindag together! To start, I will explain what we did in the Kleindagarna. Then, we will work together in the same way:  we shall split into groups based on choosing one of four topics. Each group will work together to create a pilot lesson plan inspired by their chosen topic. A key and guiding element will be the "5 Es". At the end, each group will share their pilot lesson plan. The group work can be either Swedish or English, as people prefer!  
 • 18 mars - (Bo Berndtsson) Kursen Perspektiv på matematik
  Avsikten med Perspektivkursen är att sätta in matematiken i ett historiskt sammanhang, och samtidigt ge en bild av hur den har använts och hur den används nu. Jag har tänkt att ge en kort presentation över hur kursen har lagts upp de senast åren i hopp om att starta en diskussion om hur den kan förbättras. 
 • 29 april - (Sonja Bjelobaba, GU och Uppsala universitet) Designa bort plagiering
  På seminariet kommer olika strategier för hur man kan arbeta på kursnivå för att minska risken för plagiering och andra typer av fusk att diskuteras: hur ska man skapa lärandemål, vilka läraktiviteter kan man arbeta med och hur ska man bygga upp examination som främjar akademisk integritet. 
 • 27 maj - (Laura Fainsilber) Höstmatte: ett försök med självstudier för repetition inför den första matematikkursen, med hjälp av filmer och test i Möbius
  Under höstterminen 2018 la vi ut repetitionsmaterial om gymnasiematematiken för lärarstudenter som skulle gå sin första matematikkurs under våren. Materialet består av tio korta filmer och tio test i Möbius. Det nås via en GUL-aktivitet som studenterna fick tillgång till i september, så att de hade möjlighet att repetera redan under hösten, då de läser pedagogiska kurser. Innehållet är inspirerat av Sommarmatten, men tar bara upp det mest elementära och är inriktat på procedurer. I studenternas första kurs, under våren, la jag till ett examinationsmoment: en datoradministrerad tenta, som består av ett urval av frågor från alla 10 testen. Studenten behöver först vara godkänd på alla 10 testen innan hen får skriva datortentan. Jag kommer att presentera utfallet av detta experiment, vad jag vet om när och hur studenterna jobbade med materialet, vad jag ser för effekter på kursen och resultaten, förbättringar inför nästa gång och eventuell anpassning till andra program.


Seminarier 2018:  
 • 19 februari - (Samuel Bengmark) En modell för undervisningskompetenser
  Vad skall man behärska för att undervisningen skall fungera bra? I samband med utvecklingen av Lärande och ledarskap har vi formulerat en modell för undervisningskompetenser. Denna modell använder vi för att formulera mål för utbildningen och forma dess innehåll. Därtill används modellen också för att identifiera individers styrkor och utvecklingsområden när det gäller undervisning. Ett annat tänkbart tillämpningsområde är bedömning av pedagogiska meriter. Jag kommer att presentera denna modell för er men vill också involvera er i jämförelser utifrån era undervisningserfarenheter.
 • 12 mars - (Torbjörn Lundh) Fermatpedagogik - en metod att underlätta studenters föreläsningsantecknande

  Fermatpedagogik definieras som den lärandemiljö som uppstår på en föreläsning då föreläsaren utnyttjar kurslitteraturen på ett sådant sätt att studenterna inte behöver känna stress för att på egen hand dokumentera det som framställs på tavlan, eller genom projektorn. Istället kan fullt fokus vara på att ta till sig och förstå stoffet och att ställa spontana frågor under föreläsningarna. Den andra essentiella pelaren i Fermatpedagogik är att studenten aktivt ska sitta med pennan i hand med den aktuella kurslitteraturen och göra marginalanteckningar (därav namnet Fermatpedagogik) och illustrationer samt understrykningar och egna uttryck för att på så sätt göra kurslitteraturen till "sin", behålla fokus och fördjupa lärandeprocessen. Denna första pilotstudie av Fermatpedagogik ger indikationer på att metoden skulle kunna ha en effekt att hjälpa de mer motiverade studenterna att få ett överbetyg, men att de svagare inte lyckas så bra på tentamen. Denna indikation är högst osäker och kräver mer studier för att kunna verifieras, men kan ändå lägga en grund för en diskussion om hur vi kan se på våra föreläsningar

 • 16 april - (Erik Broman) Mina budord för undervisning
  Under de 19 år jag har verkat som föreläsare och föredragshållare har jag utvecklat ett specifikt förhållningssätt till undervisning som fungerar bra för mig. I detta seminarium vill jag presentera några av de "budord" som jag försöker rätta mig efter. Seminariet består av tre delar under rubrikerna "förberedelser", "föreläsningsstruktur" och "föreläsningssituationen". Under var och en av dessa rubriker kommer jag diskutera mina tumregler, inklusive vad jag anser att man inte bör göra. Föredraget kommer innehålla ett flertal konkreta exempel, dels från situationer där jag varit föreläsare och dels där jag har varit åhörare. Exemplen kommer belysa lyckade situationer, men även mindre lyckade situationer. Syftet är att seminariet skall leda till en