Matematik- och statistikkonsulterna

Strömlinjer för ett vektorfält

Matematik- och statistikkonsulterna vid Chalmers och Göteborgs universitetet erbjuder rådgivning i tillämpad matematik och matematisk statistik. Vi hjälper dig att formulera och analysera matematiska och statistiska modeller, föreslå numeriska metoder samt att utvärdera statistiska försök. Vår huvudman är Centrum för Tillämpad Matematik och Statistik, vars uppgift är att främja användandet av matematiska och statistiska metoder inom naturvetenskaper och samhälle i övrigt.

Kontakt

Före det första mötet förväntar vi oss att få en kortfattad beskrivningen av problemställningen.

För statistisk rådgivning, se Statistikkonsulterna

För matematisk rådgivning är vår kontaktperson

Serik Sagitov
Telefon: 031-772 5351
E-post: serik@chalmers.se

Timkostnad

Presentation av problemställning och diskussion om vad som ska ingå i uppdraget är naturligtvis kostnadsfri. Därefter är timkostnaden (exkl. moms):

- 1000 kr inom Chalmers/GU
- 1200 kr för externa kunder

För omfattande och långvariga uppdrag och externa kurser kan speciella avtal träffas.

 
Räkna med oss! 
 
 
Bilden föreställer strömlinjer för ett vektorfält {t,u(t),v(t)} där
u' = a u + b v + 0.2 cos t
v' = -b u + a v + 0.5 s in t, a = -0.23, b = -2
Grafiken är skapad med programvaran OpenDX.

Publicerad: fr 31 aug 2012. Ändrad: må 06 maj 2019

<