School programme, Gothenburg Science Festival

Samhälle och näringsliv

Mötesplats matematik har som mål att främja kontakten mellan Matematiska vetenskaper och omvärlden. Mycket av  verksamheten riktar sig mot skolor och lärare, men vi har också aktiviteter för allmänheten och kan hjälpa till med att förmedla kontakter för den som har frågor om matematik eller matematiker.

Matematik- och statistikkonsulterna erbjuder rådgivning i tillämpad matematik och matematisk statistik. Vi hjälper dig att formulera och analysera matematiska och statistiska modeller, föreslå numeriska metoder samt att utvärdera statistiska försök.

Biblioteket vid Matematiska vetenskaper har 25 000 böcker och 220 löpande tidskrifter. Huvudsyftet är att ge service till forskare, lärare och studenter på Matematiska vetenskaper. Det har även öppet för allmänheten tre dagar i veckan.

Logotyp FCCEn viktig samverkanspartner för MV är Fraunhofer-Chalmers Research Centre for Industrial Mathematics, FCC.
Tillsammans med FCC är vi värdar för Swedish Network for Mathematics in Industry.

Publicerad: to 21 jun 2012. Ändrad: ti 29 aug 2017