Sonja Kovalevsky-dagarna


​Sonja Kovalevsky-dagarna riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik. Världsmatematikåret 2000 ordnades de för första gången och har sedan dess varit ett årligt evenemang med många nöjda deltagare. Målet med Sonja Kovalevsky-dagarna är att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar inför val av högskoleutbildning. Varje gymnasieskola med naturvetenskapsprogram inbjuds att skicka två elever till matematikdagarna. Eleverna väljs bland dem som visar ett levande intresse för ämnet matematik. Rektor och lärare utser deltagarna, helst en kvinnlig och en manlig elev som går sista året i gymnasiet.

Syfte
Dagarna syftar till att ge deltagarna

  • en bild av matematikens betydelsefulla roll i vårt samhälle
  • förståelse för matematikens snabba och fortgående utveckling under de senaste hundra åren
  • tillfälle att möta inspirerande förebilder inom utbildning, forskning och näringsliv
  • kunskap om behovet av goda matematikkunskaper i ett framtida yrkesliv
  • goda möjligheter att knyta kontakter med likasinnade.

Åren 2006 och 2007 arrangerades Sonja Kovalevsky-dagarna av Matematiska vetenskaper vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Sidansvarig Publicerad: ti 12 jan 2016.