2007

Fredag och lördag 16-17 november 2007

Sonja Kovalevsky-dagarna riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik. Världsmatematikåret 2000 ordnades de för första gången och har sedan dess varit ett årligt evenemang med många nöjda deltagare. Målet med Sonja Kovalevsky-dagarna är att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar inför val av högskoleutbildning. Varje gymnasieskola med naturvetenskapsprogram inbjuds att skicka två elever till matematikdagarna. Eleverna väljs bland dem som visar ett levande intresse för ämnet matematik. Rektor och lärare utser deltagarna, helst en kvinnlig och en manlig elev som går sista året i gymnasiet.

Syfte
Dagarna syftar till att ge deltagarna

  • en bild av matematikens betydelsefulla roll i vårt samhälle
  • förståelse för matematikens snabba och fortgående utveckling under de senaste hundra åren
  • tillfälle att möta inspirerande förebilder inom utbildning, forskning och näringsliv
  • kunskap om behovet av goda matematikkunskaper i ett framtida yrkesliv
  • goda möjligheter att knyta kontakter med likasinnade.


Arrangörer
Nationalkommittén för matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien arrangerar Sonja Kovalevsky-dagarna i samarbete med Svenska matematikersamfundet. Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola står för genomförandet år 2007.

Välkomna!
Matematiska vetenskaper
Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola

Nytt:

  • Via länken Foton finns nu ett antal foton ifrån dagarna.
  • Under länken Problemlösning finns nu (förslag till) lösningar till problemen.
  • Via länken Föreläsarnas bilder når man PDF-filer från fyra av föreläsarnas föredrag.

Sidansvarig Publicerad: ti 12 jan 2016.