Sonja Kovalevsky-dagarna 2006

Fredag och lördag 17-18 november 2006
 
Sonja Kovalevsky-dagarna riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik. Världsmatematikåret 2000 ordnades de för första gången och blev då liksom förra året en klar succé med många nöjda deltagare. Målet med Sonja Kovalevsky-dagarna är att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar inför val av högskoleutbildning. Varje gymnasieskola med naturvetenskapsprogram inbjuds att skicka två elever till matematikdagarna. Eleverna väljs bland dem som visar ett levande intresse för ämnet matematik. Rektor och lärare utser deltagarna, helst en kvinnlig och en manlig elev som går sista året i gymnasiet.

Syfte
Dagarna syftar till att ge deltagarna

  • en bild av matematikens betydelsefulla roll i vårt samhälle
  • förståelse för matematikens snabba och fortgående utveckling under de senaste hundra åren
  • tillfälle att möta inspirerande förebilder inom utbildning, forskning och näringsliv
  • kunskap om behovet av goda matematikkunskaper i ett framtida yrkesliv
  • goda möjligheter att knyta kontakter med likasinnade.

Arrangörer
Nationalkommittén för matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien arrangerar Sonja Kovalevsky-dagarna i samarbete med Svenska matematikersamfundet. Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola står för genomförandet år 2006.

Välkomna!

Matematiska vetenskaper
Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola

Sidansvarig Publicerad: må 25 maj 2015.