Problemlösning


Under dagarna arbetade en del av deltagarna med ett antal matematiska problem. Problemen och lösningarna till dessa finns via länkarna nedan.

SonyaKProblem.pdf

Solutions.pdf

Sidansvarig Publicerad: to 21 maj 2015.