För matematiklärare

Utöver informationen här nedan har vi även en maillista för lärare, där vi skickar ut information om kommande aktiviteter. Om du vill komma med på den listan, kontakta oss.

Hoppa till:
Aktiviteter att göra med elever
Fortbildning
Aktiviteter och sidor att rekommendera till elever
Aktiviteter utanför vår regi, dit man kan anmäla elever
Andra bra resurser


Aktiviteter att göra med elever

Matematiska leksaker

Vi har ett program som vi kallar "Matematiska leksaker" som riktar sig till skolklasser från årskurs 4 upp till och med gymnasiet. Vi erbjuder det under Vetenskapsfestivalen, men det finns även viss möjlighet för dig som matematiklärare att boka in ett besök vid annan tid på året (dock är våra resurser för detta begränsade). Beskrivning av många av leksakerna finns på denna sida.

Vetenskapsfestivalen

I närmare 15 år har Matematiska vetenskaper deltagit i Vetenskapsfestivalen med skolprogrammet Matematiska leksaker (se ovan). Vi brukar även ha en station i experimentverkstaden, "Rita i cirklar". Där får man prova på att rita cirklar, ellipser, och blom- och stjärnliknande kurvor med krångliga namn som epicykloider och hypotrokoider. Förutom de aktiviteter som riktar sig mot skolklasser anordnar vi även Matematisk afton med populärvetenskapliga föredrag om matematik.

Vetenskapsfestivalen brukar infalla i början av maj. Skolprogrammet är öppet under två veckor och man anmäler sig via vetenskapsfestivalen.se.

Naturvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet

Har många bra aktiviteter för skolelever i olika åldrar (följ länken i rubriken för mer information). Vi brukar vara inblandade i bland annat upptäckarklubben och praoveckan.

Gymnasiebesök

För gymnasieskolor i Göteborgs närhet erbjuder vi oss att besöka klasser för att visa upp lite matematik och informera om Matematikprogrammet på Göteborgs universitetet. En student och en lärare kommer tillsammans. Studenten presenterar något som han eller hon tycker är speciellt spännande i matematik, och berättar lite om hur det är att studera matematik. Läraren bidrar med information om vad man studerar och vad man kan använda det till. Besöket tar 40-60 minuter. Vårt mål är först och främst att träffa elever i årskurs 2 på Naturvetenskapliga programmet, som kan fundera på en framtid inom naturvetenskap. Besöket är kostnadsfritt. För gymnasieskolor längre bort kan vi erbjuda samma program om man kommer hit till oss.

Fönster mot naturvetenskap

Fönster mot naturvetenskap riktar sig mot elever och lärare i årskurs tre på naturvetenskapliga programmet (eller liknande program). Under några dagar finns möjlighet att besöka universitetet och få lyssna på föredrag, laborera, och få studieinformation om de olika naturvetenskapliga utbildningarna. Matematiska Vetenskapers aktiviteter består av information om våra program och om att studera matematik, presentation av aktuell forskning, och chans att prova på våra Matematiska leksaker

Information om årets upplaga hittas här.

Mattesher