Mötesplats matematik


Mötesplats matematik vid Matematiska vetenskaper (MV) vid Chalmers och Göteborgs universitet har som mål att främja kontakten mellan MV och omvärlden. Mycket av vår verksamhet riktar sig mot skolor och lärare, men vi har också aktiviteter för allmänheten och kan hjälpa till med att förmedla kontakter för den som har frågor om matematik eller matematiker.

De tre huvudsakliga syftena med Mötesplats matematiks verksamhet är
  • Intresse – att stärka intresset för matematiken, både för ämnet i allmänhet och för utbildning och arbete inom matematik, naturvetenskap och teknik. 
  • Kunskap – att medverka till att höja kunskaperna i och om matematik i skolor och övriga samhället.
  • Värdering – att uppmärksamma matematikens betydelse och lyfta fram dess roll i samhället.
Mötesplats matematik drivs för närvarande av Damiano Ognissanti.

Mer information om vår verksamhet finns under de olika underrubrikerna i menyn.

Sidansvarig Publicerad: må 19 apr 2021.