Kommande aktiviteter

Fortbildningskurs: Introduktion till programmering för matematiklärare, 2,5hp

6 torsdagar under våren, kl.16-19 (24/1, 7/2, 21/2, 21/3, 4/4)
Ansök på antagning.se från 14 december
Mer information: https://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=MMGL50

Vetenskapsfestivalen 2019: Den svindlande tanken

Program för allmänheten: 2-7 april
Skolprogrammet: 1-12 april (anmälan öppnar i slutet av februari)
Vi kommer som vanligt att delta med:

Mer information om vetenskapsfestivalen som helhet finns på vetenskapsfestivalen.se


Återkommande aktiviteter:

Här följer en översikt av de aktiviteter som brukar återkomma år efter år:

Vetenskapsfestivalen i mitten av april

Fortbildningsdag för lärare/Ämnets dag under höstlovet

Fönster mot naturvetenskap i oktober (ersätter från och med 2016 Naturvetardagen)

My dagen i månadsskiftet oktober/november

Rädda ägget/Upplev teknik i november

Publicerad: ti 07 okt 2014. Ändrad: to 25 apr 2019