Kommande aktiviteter

Återkommande aktiviteter:

Här följer en översikt av de aktiviteter som brukar återkomma år efter år:

Vetenskapsfestivalen i mitten av april

Fönster mot naturvetenskap i oktober (ersätter från och med 2016 Naturvetardagen)

Fortbildningsdag för lärare/Ämnets dag i oktober

My-dagen (matematik i yrkeslivet) i månadsskiftet oktober/november

Rädda ägget/Upplev teknik i november​​

Sidansvarig Publicerad: to 06 okt 2022.