Kommande aktiviteter


Pi-dagen

Pi-dagen den 14 mars är av UNESCO även utsedd som den internationella matematikdagen. Institutionen för matematiska vetenskaper firar den i år som "annandag pi" måndag den 15 mars kl 17.00. Föredrag av Johan Wästlund: Pi och summan av kvadraternas inverser, från Euler till Youtube. Föredraget kommer att sändas via Zoom.


Vetenskapsfestivalen 2021

Program för allmänheten: 15-18 april
Skolprogrammet: 12-16 april
Vi kommer som vanligt att delta med:

  • Stationen Rita i cirklar på experimentverkstaden. Detta är en del av skolprogrammet, men det finns också möjlighet för barnfamiljer att besöka verkstaden under helgen.
  • Matematiska Leksaker i skolprogrammet.
  • Matematisk afton, två kvällar med populärvetenskapliga föredrag om matematik, i det allmänna programmet. Mer information kommer när programmet är klart.

Mer information om vetenskapsfestivalen som helhet finns på vetenskapsfestivalen.se


Återkommande aktiviteter:

Här följer en översikt av de aktiviteter som brukar återkomma år efter år:

Vetenskapsfestivalen i mitten av april

Fönster mot naturvetenskap i oktober (ersätter från och med 2016 Naturvetardagen)

Fortbildningsdag för lärare/Ämnets dag i oktober

My-dagen (matematik i yrkeslivet) i månadsskiftet oktober/november

Rädda ägget/Upplev teknik i november

Sidansvarig Publicerad: to 25 feb 2021.