Inspiration för gymnasiearbete i matematik

Hur ser ett gymnasiearbete ut?

Man kan till exempel:

 • lösa ett matematiskt problem
 • skriva om ett matematiskt begrepp eller matematisk metod
 • beskriva hur matematiska metoder används inom något eller några yrken
 • skriva om en känd matematikers liv och matematiska arbete
 • beskriva algoritmer från andra kulturer och/eller andra tidsepoker
 • programmera en beräkning eller en animation som förtydligar ett matematiskt begrepp
 • leda andra (yngre?) elever i sin matematikutveckling

Mål för gymnasiearbetet enligt kursplan: Visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området.

Några källor för inspiration:

 • Googla! Använd sökord som "gymnasiearbete" och "matematik". Det finns väldigt mycket inspiration att hitta på så vis.
 • Engelska Wikipedia har mycket, sidorna om matematik är oftast både kompletta och pålitliga.
 • Matematicas Wolfram MathWorld - ett slags matematisk uppslagsbok på nätet.
 • TedTalks - korta föredrag om diverse ämnen som talaren brinner för, länken leder till sökresultat för 'mathematics' bland föredragen.
 • Numberphile - en YouTubekanal med många bra filmer om fascinerande matematik.
 • sidan för Stockholms universitets uppsatstävling i matematik kan man kika på tidigare gymnasieprojekt i matematik (som vunnit tävlingen). Där finns även en länk till ett häfte som innehåller samma ämnesförslag som listan på Mittag-Leffler institutets hemsida.
 • Kleinvignetternager introduktioner till diverse områden i avancerad matematik.
 • På sidan MacTutor History of Mathematics Archive finns texter om matematikens historia.
 • På sidan International day of mathematics finns korta texter om vad matematik används till i det moderna samhället.

Sidansvarig Publicerad: må 31 maj 2021.