Fortbildningsdag, tidigare program

Ämnets Dag 2018

Tisdag 30 oktober

Tema: Programmering i matematisk forskning samt erfarenhetsutbyte om programmering i matematikundervisningen.

Program: AmnetsDag Matematik18b.docxAmnetsDag Matematik18b.docx

Material:


Ämnets Dag 2017

Tisdag 31 oktober

Tema: Programmering i matematikundervisningen

Program: Program AmnetsDag Matematik17.docxProgram AmnetsDag Matematik17.docx

Materialet som användes under dagen finns på denna sida. (Detta material användes även vid våra workshops med samma tema på Matematikbiennalen 2018)


Fortbildningsdagen 2016

Måndag 31 oktober

Tema: Funktioner och variabler

Program: fortbdag16.pdf


Ämnets dag 2016

Tisdag 1 november

Tema: Negativa tal

Program: AmnetsDagMatematik16.pdfAmnetsDagMatematik16.pdf


Fortbildningsdagen 2015

Måndag 26 oktober kl. 8.45--15.

Tema: Bevisföring

Text från inbjudan:

En av de saker som många har svårt med i övergången till högskola matematik är skiftet från att fokusera på att 'räkna' till att lägga mer och mer vikt på att kunna utföra matematiska bevis. Att kunna utföra enkla matematiska bevis  finns även med i kursplanerna till gymnasiet (och mer lösa formuleringar om matematiska resonemang och argument i kursplanerna för grundskolan) och även dessa enkla bevis och argument kräver ett tänkesätt som de flesta elever inte är vana vid.

Under dagen resonerar vi kring, inte i första hand konkreta bevis eller bevismetoder, utan om vad ett bevis är och varför de behövs. Vad krävs egentligen för att ett påstående ska vara bevisat? Svaret på den frågan är ingalunda enkelt, och vilka krav som ställs varierar stort beroende på sammanhang. Vi ger exempel på olika tänkesätt och tittar på hur synen på bevis har utvecklats genom historien.

Som ett exempel på aktuell forskning runt bevisföring tar vi upp utveckling av datorprogram som kan kontrollera eller ta fram matematiska bevis. Sådana har till exempel använt för att kontrollera bevisen av fyrfärgssatsen och av Keplers förmodan om bästa sättet att stapla sfärer. Dessa bevis krävde kontroll av hundratals specialfall, vilket gjorde det omöjligt för en människa att kontrollera dem så noga som annars skulle behövas. Vi berättar lite om syftet med och idéerna bakom sådana program - vilket innefattar omarbetning av själva grunderna för matematiken - och ger exempel på hur ett datoriserat bevis kan se ut.

För att ni ska få med er något mer konkret hem avslutar vi med att försöka ta fram lektionsplaneringar för lektioner som introducerar något visst bevis, någon bevismetod, eller kanske grundidén med bevis/matematisk argumentation.

Dagens leds av Åse Fahlander, Doktorand i matematik.​

Sidansvarig Publicerad: ti 20 apr 2021.