För dig som funderar på att studera matematik

Sommarmatte

Matematiska Institutionen på Chalmers/Göteborgs Universitet anordnar en Sommarmattekurs under vår och sommar för den som vill repetera/stärka gymnasiematematiken för att få en bra start på universitetsstudierna. Rekommenderas!

Fönster mot naturvetenskap

Fönster mot naturvetenskap​ anordnas av Naturvetenskapliga fakulteten på GU och riktar sig till gymnasieklasser. En av möjligheterna som erbjuds är att komma och besöka oss på matematiska institutionen. 

Gymnasiebesök

För gymnasieskolor i Göteborgs närhet erbjuder vi oss att besöka klasser för att visa upp lite matematik och informera om Matematikprogrammet på Göteborgs universitetet. En student och en lärare kommer tillsammans. Studenten presenterar något som han eller hon tycker är speciellt spännande i matematik, och berättar lite om hur det är att studera matematik. Läraren bidrar med information om vad man studerar och vad man kan använda det till. Besöket tar 40-60 minuter. Vårt mål är först och främst att träffa elever i årskurs 2 på Naturvetenskapliga programmet, som kan fundera på en framtid inom naturvetenskap. För gymnasieskolor längre bort kan vi erbjuda samma program om man kommer hit till oss. Om du tycker det vore intressant, föreslå att din lärare bjuder in oss!

My-dagen

Under my-dagen (Matematik i yrkeslivet) kommer yrkesverksamma matematiker och berättar om vad de sysslar med och vilken roll matematiken spelar inom deras områden. Dagen riktar sig i första hand till de som redan studerar på något av våra program, men även andra intresserade är välkomna. Mer information finns här.

Information om våra program

Matematiska Institutionen erbjuder två kandidatprogram i matematik: Matematikprogrammet på Göteborgs universitet och Teknisk matematik på Chalmers.

Mer information om Matematikprogrammet finns här.

Mer information om Teknisk matematik finns här.

Vi har även ett antal masterprogram i matematik:

Matematik och Beräkningsvetenskap, Lärande och Ledarskap och N5T programme Applied and Engineering Mathematics på Chalmers.

Masterprogram i matematiska vetenskaper på Göteborgs Universitet.

På Göteborgs Universitetet går det också bra att läsa fristående kurser i Matematik och Matematisk statistik. Det kan vara lämpligt för den som vill prova på att läsa matematik, eller för den som läser matematik som fortbildning, som en del i en utbildning i något annat ämne, eller bara för nöjes skull. På Chalmers finns ett antal kurspaket i matematik för den som läser masterutbildning i något annat ämne och vill "stärka och bredda sina kunskaper i matematik för att berika och komplettera sina masterstudier".

Utanför vår regi

Sonja Kovalevsky-dagarna

Sonja Kovalevsky-dagarna riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik, och syftar till att öka intresset för matematikstudier. Varje gymnasieskola kan utse två elever, helst en manlig och en kvinnlig att skicka till Sonja Kovalesky-dagarna. På sidan finns också information om Sonja Kovalevsky-priset, som delas ut för projektarbeten i matematik av särskilt god kvalitet författade av kvinnliga gymnasieelever.

Sidansvarig Publicerad: to 06 okt 2022.