Alumnprofiler

 
Foto Tommy BraasTommy Braas

började på Naturvetarprogrammet på GU 1995, men svängde över till Matematikprogrammet med inriktning på datavetenskap. Vid sidan av studierna drev han ett datakonsultföretag med inriktning mot datautbildning och mjukvaruutveckling.

Efter en mjukvarukonferens år 2000 blev han erbjuden ett jobb i San Francisco vilket han bestämde sig för att ta. År 2002 friställdes han från företaget, och startade då ett nytt mjukvaruföretag, som han fortfarande driver, fast nu i mindre omfattning. År 2004 började han jobba för eBay. Där stannade han tills hans fru fick hemlängtan till Melbourne i Australien. Mitcham, en förort till Melbourne, blev deras nya hem 2006. Numera jobbar han för Goldman Sachs JBWere i Melbourne. Där sysslar han med mjuka realtidssystem och aktiehandelssystem.


Foto Mattias EricssonMattias Ericsson

började på matematikerlinjen 1988 och tog en magisterexamen med inriktning på datalogi 1992. Efter ett års stipendie-studerande i Jyväskylä Finland arbetade han som systemutvecklare under fem år på Kuwait Petroleum i Stockholm och Astra Production Tablets i Södertälje. Av familjeskäl flyttade Mattias 1998 till Helsingfors och började som konsult på Andersen Consulting – nuvarande Accenture.

Mattias arbetar fortfarande på Accenture och sitter med i ledningsgruppen för Accenture Technology Solutions den mera teknikinriktade (läs systemintegration) delen av firman med ansvar för ca 30 konsulter inom affärsområdet Oracle. Utöver arbete i ledningsgruppen som omfattar rekrytering, lönesättning och ”staffing” så arbetar Mattias med projektledning ute hos kund. Han har mestadels genomfört projekt hos TeliaSonera och Nokia men leder för närvarande ett projekt hos Kreditlaget som tar hand om alla Visa och Mastercard transaktioner i Finland. Ett ”normalt” projekt omfattar ca 10-15 personer men Mattias har genomfört projekt med alltifrån 3 till 200 personer. Vid ett sådant större projekt jobbar större delen offshore från till exempel Indien.


Foto Karin BjörckKarin Björck

började på Matematikprogrammet på GU 1999 och tog en magisterexamen med inriktning på statistik kombinerat med masterprogrammet i bioinformatik 2004.

Efter examen var hon under två år på Sahlgrenska akademin inom forskningsplattformen Swegene. Hon var där konsult mot forskare och doktorander och arbetet kretsade kring statistisk genetik.

Efter det fick Karin sin nuvarande tjänst på AstraZenecas stora forskningsplats i Mölndal. Hon är där en av ca 45 statistiker på avdelningen Statistics and Informatics. Karins och avdelningens huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera och analysera kliniska prövningar, det steg i den långa processen att få fram ett nytt läkemedel då man studerar effekten på människa. Arbetet innehåller en hel del programmering och hon använder i huvudsak programmet SAS. Även S-Plus och R används i viss utsträckning.


Foto Reine SäljöReine Säljö

började på Teknisk fysik på Chalmers 1998, men gled efter ett par år över till matematik och tog 2005 en magisterexamen på GU med inriktning mot optimering.

Vid sidan av studierna drev han ett eget mjukvaruföretag men efter examen sökte han efter en möjlighet att bättre kunna utnyttja sina kunskaper inom matematiken.

För tre år sedan fick han så en tjänst på Andra AP-fonden. Denna har sitt kontor i Göteborg och förvaltar en stor andel av vårt gemensamma pensionskapital. Reine arbetar med kvantitativ analys av både räntepapper och aktier. I arbetet ingår bland annat utveckling av nya modeller samt implementering av dessa. Det är sju personer som arbetar i Reines grupp och de har en blandad expertis inom optimering, statistik, programmering och finans.


Petter Brändén

studerade vid Chalmers och på Matematikprogrammet på GU 1996-2000 och disputerade 2005 med Einar Steingrímsson som handledare.

Efter doktorsexamen var han under två år post doc på University of Michigan och nu är han forskarassistent på KTH.

Petter har under 2008 fått två prestigefyllda priser. Först Göran Gustafssons pris till yngre forskare och sedan Svenska Matematikersamfundets Wallenbergpris som delas ut till framstående unga forskare.

Petters forskning är främst inom kombinatorik och analys, bland annat har han gjort banbrytande resultat vad gäller nollställemängder för polynom.

Petter talade på alumnträffen den 4:e december 2008.

Hemsida: http://www.math.kth.se/~pbranden/


Peter Norrhall

började på Matematikerlinjen på GU 1987 och tog 4 år senare en magisterexamen med inriktning på datalogi.

Han har sedan dess arbetat som systemutvecklare, systemarkitekt, CTO och mentor i olika typer av företag som anställd, delägare, för tillfället egenföretagare (se www.movlin.se) och snart partner. Peter drivs av att både utveckla sig själv och andra.

Peter talade på alumnträffen den 4:e december 2008.

Hemsida: http://www.movlin.se/

Sidansvarig Publicerad: on 27 dec 2017.