Matematisk statistik

Avdelningen upphörde den 30 juni 2016. Matematiska vetenskapers avdelningar från och med den 1 juli 2016 är Algebra och geometri, Analys och sannolikhetsteori, och Tillämpad matematik och statistik.

 

Avdelningen Matematisk statistik på Älvsborgs fästning
Avdelningen Matematisk statistik tillhör Institutionen för Matematiska vetenskaper och består av omkring femtio anställda lärare/forskare och doktorander.

Matematisk statistik har en omfattande grundutbildning och forskarutbildning såväl på Chalmers (både på campus Johanneberg och på campus Lindholmen) som på Göteborgs universitet, och flera forskargrupper med olika intresseområden. Vår seminarieserie heter Statistiska seminariet och varje år har vi ett stort antal gäster. Se även våra publikationer.

Verksamhetsstödet är gemensam med Matematik.

Publicerad: må 21 aug 2017.