Avdelningen Tillämpad matematisk och statistik 2022
​​
​​

Tillämpad matematik och statistik

Ett foto på avdelningen 2022: TMS2022.pdfTMS2022.pdf

Avdelningen Tillämpad matematik och statistik består av omkring åttio lärare/forskare och doktorander. Dessa deltar i en eller flera forskargrupperingar med olika intresseområden. Varje år har vi många gäster och producerar ett stort antal publikationer.

Tillämpad matematik och statistik deltar i den omfattande grundutbildning som institutionen har såväl på Chalmers (både på campus Johanneberg och på campus Lindholmen) som på Göteborgs universitet, och även i forskarutbildning vid båda högskolorna. Verksamhetsstödet är gemensamt med avdelningarna Algebra och geometri och Analys och sannolikhetsteori.​​​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 01 nov 2022.