Miljöfrågor

Miljörepresentant på Matematiska vetenskaper:

Vakant

Miljöledningsrepresentant:

Helena Rafstedt, e-post heraf

Institutionen är integrerad mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Chalmers tekniska högskola följer strukturen för den internationella miljöstandarden ISO14001. Göteborgs universitet är, utöver att vara certifierat enligt ISO 14001, även miljöregistrerat enligt EMAS. Detta innebär att mål, handlingsplan och uppföljning ska upprättas och efterlevas samt att vi ständigt måste förbättra oss.

Miljöutredning MV 2020.pdfMiljöutredning MV 2020.pdf

Avfall

Matematiska vetenskaper producerar nästan bara avfall från kontor och kök samt förbrukad elektronik. Våra rutiner för avfall (endast öppen för anställda)

Mer information

Miljöledningssystem vid Chalmers tekniska högskola (endast öppen för anställda)

Miljöhandbok vid Göteborgs universitet

Sidansvarig Publicerad: fr 29 apr 2022.