Miljöarbete

Miljörepresentant på Matematiska vetenskaper:

Vakant

Certifieringsrepresentant:

Helena Rafstedt, e-post heraf
 
Institutionen är integrerad mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Båda lärosätena är miljöcertifierade enligt ISO14001 och GU är även miljöregistrerat enligt EMAS. Detta innebär att mål, handlingsplan och uppföljning skall upprättas och efterlevas samt att vi ständigt måste förbättra oss.
 
 
 
 
Delar av vårt miljöarbete omfattar nedanstående punkter:

Avfall

Källsorteringsmöbler finns placerade i samtliga lunchrum för personal samt större utrymmen där studenter äter.
 
 
 
Matematiska vetenskaper producerar nästan bara avfall från kontor och kök samt förbrukad elektronik.

Våra rutiner för avfall:

Alla kontorsrum har en låda för återvinningspapper, som var och en tömmer i uppsamlare i skrivarrummen vid behov. Små plastpåsar för avfall töms i korgarna på toaletterna eller i lunchrummet.
Miljömöblerna är uppdelade i sex fraktioner för källsortering: brännbart, förpackningar av papper, hårdplast, metall, färgat och ofärgat glas, samt icke brännbart avfall. OBS! Glöm ej att skölja ur förpackningarna först. Notera att det som är markerat med Matavfall inte går till kompostering.
 
För pantbara metallburkar och flaskor utnyttjar vi två lådor mellan kaffeapparaterna i köket. Dessa lådor har märkning för detta.
 
Kartonger och papp får var och en lämna i soprummet i källaren. Där kan också batterier, lampor och lysrör lämnas.
 
Liten låda för små batterier finns även i postrummet och kontorsförrådet.

Energi

Släck ljuset i rummet när du går ut. Vi vädjar också att man hjälper till att släcka när man ser tomma allmänna utrymmen med ljuset tänt. Stäng av datorn åtminstone inför helgen.

Resepolicy

Både Chalmers och GU har som regel att flygresor under 50 mil kräver särskilda skäl för att godkännas.

Några miljötips

Pappersåtervinning:

Från Hans Andersson Recycling Göteborg AB, som hanterar pappersåtervinningen på Chalmersområdet, har vi