Miljöarbete

Miljörepresentant på Matematiska vetenskaper:

Vakant

Certifieringsrepresentant:

Helena Rafstedt, e-post heraf

Institutionen är integrerad mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Båda lärosätena är miljöcertifierade enligt ISO14001 och GU är även miljöregistrerat enligt EMAS. Detta innebär att mål, handlingsplan och uppföljning ska upprättas och efterlevas samt att vi ständigt måste förbättra oss.

Miljöutredning MV 2020.pdfMiljöutredning MV 2020.pdf

Avfall

Matematiska vetenskaper producerar nästan bara avfall från kontor och kök samt förbrukad elektronik. Våra rutiner för avfall (endast öppen för anställda)

Resepolicy

Både Chalmers och GU har som regel att flygresor under 50 mil kräver särskilda skäl för att godkännas.

Resepolicy för Chalmers (endast öppen för anställda)

Mötes- och resepolicy för Göteborgs universitet

Mer information

Miljöarbete vid Chalmers tekniska högskola (endast öppen för anställda)

Miljöarbete vid Göteborgs universitet

Sidansvarig Publicerad: on 06 okt 2021.