Kommittéer

Institutionsråd​

Ordinarie   Suppleanter
Johan Lennblad, ordförande Swedish Stirling, extern repr.  
Bernt Wennberg, vice ordförande Prefekt Aila Särkkä
Martin Raum Lärarrepr. Robert Berman
Genkai Zhang Lärarrepr. Simone Calogero
Samuel Bengmark Inst.kollegiets ordf. Julie Rowlett
Peter Lindroth AP2, extern repr.  
​Marianne Månsson ​Sahlgrenska Akademien, extern repr.
​Viktor Olsbo ​Volvofinans, extern repr.
Elisabeth Samuelsson Porthälla gymnasium, extern repr.  
Maria Grahn Chalmers rektors repr.  
Mattias Marklund Natfaks dekanus repr.  
Helene Carlund TA-personalens repr. Jeanette Montell
Barbara Schnitzer Doktorandrepr. Gabrijela Obradovic
Vakant  Studeranderepr. Göteborgs universitet Tomas Forsmark
Felix Augustsson Studeranderepr. Chalmers Adrian Lundberg
Loredana Colque Sekreterare  
​Erik Kristiansson ​Jämställdhetsansvarig, adjungerad

 

Forskningskommitté

Lyudmila Turowska Ordförande  
Marija Cvijovic Tillämpad matematik och statistik  
Martin Hallnäs Analys och sannolikhetsteori  
​Rebecka Jörnsten ​Tillämpad matematik och statistik
​Håkan Samuelsson Kalm Algebra och geom