Medlemmar avdelningen för analys och sannolikhetsteori

Analys och sannolikhetsteori

​​

​Avdelningen Analys och sannolikhetsteori består av omkring fyrtio lärare/forskare och doktorander. Dessa deltar i en eller flera forskargrupperingar med olika intresseområden. Varje år har vi många gäster och producerar ett stort antal publikationer.

Analys och sannolikhetsteori deltar i den omfattande grundutbildning som institutionen har såväl på Chalmers (både på campus Johanneberg och på campus Lindholmen) som på Göteborgs universitet, och även i forskarutbildning vid båda högskolorna. Verksamhetsstödet är gemensamt med avdelningarna Algebra och geometri och Tillämpad matematik och statistik.​

Sidansvarig Publicerad: må 05 sep 2022.