Nyanställda


Martin Boström, postdoktor vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik​​

Martin BoströmStartdatum: 15 augusti 2022​

Jag är bioinformatiker, och forskar om olika frågor som rör evolution. Under min tid som doktorand arbetade jag med att finna drivande mutationer i cancer, och utvecklade bland annat ett verktyg för att utvärdera selektionssignaler i distributionen av mutationer mellan patienter. Nu kommer jag att arbeta med bakteriell infektion och antbiotikaresistens, där evolution också är ett centralt begrepp.

 

Julia Jansson, doktorand vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik​

Julia JanssonStartdatum: 15 augusti 2022​

Min bakgrund är Teknisk Matematik på Chalmers och ett utbytesår på ETH Zürich där jag riktat in mig på statistik och datavetenskap. Under min doktorandtid ska jag forska inom spatial statistik under handledning av Ottmar Cronie och Aila Särkkä.

 

 

Patrick Meisner, forskare vid Avdelningen för algebra och geometri​

Patrick MeisnerStartdatum: 1 augusti 2022

Mitt forskningsområde är analytisk talteori. Jag är särskilt intresserad av sambandet mellan nollor av L-funktioner och egenvärden av slumpmässiga matriser.

För närvarande arbetar jag med att utöka de kända resultaten om kvadratiska tecken till tecken av högre ordningar.

 

Jan Feldmann, doktorand vid Avdelningen för algebra och geometri

Startdatum: 1 juni 2022

Generellt är jag intresserad av tillämpningar av representationsteori och harmonisk analys för talteori. Jag planerar att börja arbeta med modulära former under Martin Raums handledning, men jag hoppas även senare kunna studera ämnen inom algebraisk geometri.

Jag har tagit min masterexamen vid Universität Tübingen i Tyskland.

 

Jakob Hultgren, postdoktor vid Avdelningen för algebra och geometri

Jakob HultgrenStartdatum: 1 juni 2022

Jakob Hultgrens forskningsfält är geometrisk analys. Han använder verktyg från partiella differentialekvationer för problem inom komplex algebraisk geometri och komplex analys. Några ämnen som hans forskning ägnas åt är kanoniska metriker på komplexa och affina mångfalder, stabilitet i algebraisk geometri, Calabi-Yau-mångfalder och sampling av polynom. Ett centralt verktyg inom hans forskning är optimal transport, och en forskningsinriktning undersöker tillämpningar av detta inom signalbehandling, särskilt komprimerad avkänning och superupplösning.

Sanjiv Dwivedi, postdoktor vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Startdatum: 1 juni 2022

Jag flyttade till Chalmers som en fortsättning på mina postdoktorala erfarenheter. Jag forskade fem år i gränssnittet mellan artificiell intelligens och systemmedicin vid IFM, Linköpings universitet. Min första mastersexamen tog jag i matematik och min andra i beräknings- och systembiologi.

Under min doktorandtid vid Complex Systems Lab, Indian Institute of Technology Indore, tillämpade vi extremvärdesteori och beräkningsoptimeringstekniker för att hitta den evolutionära rollen för interaktionsmönster som finns i nätverk i den verkliga världen.

Johanna Fransson Tellander, vikarierande kommunikatör vid Avdelningen för verksamhetsstöd

Johanna Fransson TellanderStartdatum: 1 juni 2022

Jag vikarierar som kommunikatör med inriktning på studentrekrytering vid institutionen för matematiska vetenskaper samt institutionen för fysik.

Jag kommer närmast från Handelshögskolan där jag jobbat som utbildningsadministratör och biträdande webbredaktör. Jag har en ekonomie kandidatexamen med inriktning marknadsföring.

 

Eric Lindström, doktorand vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Eric LindströmStartdatum: 1 april 2022

Jag är doktorand och forskar inom ämnet matematik, med inriktning på tillämpningar. Jag är mest erfaren inom numeriska metoder för PDE:er, och jobbar just nu på ett projekt om inversa problem för Maxwell-ekvationer applicerat på anatomiskt realistiska fantombilder av bröst.

Tidigare har jag gått matematikprogrammet hos MV på grundläggande och avancerad nivå med inriktning på tillämpad matematik.

 

Peter Helgesson, adjungerad universitetslektor vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori

Peter HelgessonStartdatum: 1 mars 2022

Min huvudsakliga anställning är inom näringslivet där jag för närvarande jobbar som Lead Data Scientist på Afry X, en digital innovationshub inom Afry-koncernen. Denna roll innebär en stor variation av spännande uppdrag inom AI och Machine Learning med tillämpningar inom allt från algoritmer för smarta fastigheter och processindustri till problem inom bildigenkänning och NLP. Jag är också involverad i flertalet olika initiativ inom bolaget som syftar till att lyfta och dela kunskaper inom data science, såväl internt som externt. Tidigare var jag under flera år verksam inom finansindustrin där jag jobbade med kvantitativ analys och data science, framför allt problem rörande kreditrisk och prissättning.

Jag studerade Teknisk Fysik på Chalmers och examinerades 2010 med en uppsats inom flerdimensionell komplex analys. Därefter doktorerade jag i matematik. Min forskning handlade om matematisk analys av ett urval spelteoretiska modeller med tillämpningar inom biologi och ekonomi.

Ottmar Cronie, universitetslektor vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Ottmar CronieStartdatum: 1 februari 2022

Jag är matematisk statistiker och forskar primärt inom spatial och spatio-temporal statistik samt statistisk inlärning. Tonvikten i min forskning ligger på punktprocesser, vilka klassiskt har betraktats som en del av den stokastisk geometrin och enklast kan beskrivas som generaliserade stickprov där man tillåter beroenden samt slumpmässiga stickprovsstorlekar - det är just detta som gör att de lämpar sig särskilt väl för att modellerar händelser i rum och/eller tid. I dagsläget ligger huvudfokus på vidareutveckling av en ny teori för för statistisk inlärning för punktprocesser som jag nyligen har utvecklat. Den tillämpade sidan av min forskning fokuserar främst på epidemiologi där huvudfokus för tillfället ligger på forskning om covid-19 samt myggburna sjukdomar - denna forskning bedrivs i samarbete med bland andra Annika Rosengrens (GU) forskargrupp samt Max Petzold och Laith Hussain (GU).

Jag gick matematikprogrammet (GU) vid MV varefter jag började som doktorand på MV (Chalmers). Efter disputation 2011 var jag universitetslärare i Surinam (2012), postdoc vid forskningsinstitutet CWI i Amsterdam (2013-2014), biträdande lektor vid matematikinstitutionen vid Umeå universitet (2015-2020) samt lektor i statistik vid GU-avdelningen Samhällsmedicin och folkhälsa (2020-2022).

Sidansvarig Publicerad: on 06 jul 2022.