Nyanställda


Anneli Andersson, kommunikationspartner för Matematiska vetenskaper

Anneli AnderssonStartdatum: 1 mars 2021

Jag är institutionens kommunikationspartner på den nya centrala kommunikationsavdelningen. Jag kommer att arbeta med planering och genomförande av kommunikationsinsatser både internt och externt, och tillsammans med Setta Aspström ansvara för institutionens webbsidor.

 

 

Guillaume Bellier, doktorand vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori

Guillaume BellierStartdatum: 1 februari 2021

Jag är en doktorand som arbetar med operatoralgebrateori, med en del interaktion med gruppteori. Jag studerar stabiliteten för grupper och C*-algebror och jag kommer särskilt att fokusera på den "mjuka" deformationen av redan kända C*-algebror.

Jag har en mastersexamen i matematik från Metz universitet i Frankrike som jag erhöll 2020 och en mastersexamen i tillämpad matematik från ENSIMAG som jag erhöll 2014.

 

Johan Ulander, doktorand vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Johan UlanderStartdatum: 11 januari 2021

Mitt doktorandprojekt kommer att handla om numerisk analys av stokastiska partiella differentialekvationer.

Jag har en masterexamen i matematik från ETH i Zurich och jag förväntar mig att blir klar med min civilingenjörsexamen i teknisk matematik (masterprogram engineering mathematics and computational science) från Chalmers i december 2020.

 

Tatiana Shulman, universitetslektor vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori

Tatiana ShulmanStartdatum: 1 januari 2021

Mina forskningsintressen är inom funktionalanalys, mer specifikt operatoralgebror, och även deras koppling till kvantinformationsteori. Inom operatoralgebror är jag särskilt intresserad av strukturteorin för C*-algebror, olika aspekter av icke-kommutativ topologi och samspelet mellan operatoralgebror och gruppteori.

 

Petar Jovanovski, doktorand vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Petar JovanovskiStartdatum: 2 september 2020

Jag är doktorand i forskningsprojektet "Simulation-based Bayesian inference and deep learning for stochastic modelling" där jag kommer att handledas av Umberto Picchini. Målet med detta projekt är att förena modern maskininlärningsmetodik som djupa neurala nätverk med simuleringsbaserade inferensmetoder för att skapa nya "plug-and-play"-motorer för parameterinferens och osäkerhetskvantifiering.

Min tidigare forskning innefattar flerstammig epidemiologisk modellering på nätverk, stokastiska blockmodeller (SBM) för flerskiktsnätverk, och storskalig inferens av SBM:er.

 

Roland Maier, forskare vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Roland MaierStartdatum: 1 september 2020

Jag är postdoktor i Axel Målqvists forskargrupp. Mina huvudsakliga forskningsintressen ligger inom området multiskalproblem. Speciellt arbetar jag med numeriska homogeniseringstekniker för partiella differentialekvationer, såsom vågekvationen eller kopplade elliptisk-parabola problem. Dessutom håller jag på med semiexplicita tidsdiskretiseringsscheman för kopplade partiella differentialekvationer.

Jag började mina studier vid Universität Bonn, där jag tog en mastersexamen i matematik 2017. Sedan dess har jag arbetat som doktorand vid Universität Augsburg där jag erhöll min doktorsexamen 2020.

Sidansvarig Publicerad: må 08 mar 2021.