Wallenbergpriset i matematik till Michael Björklund

​Årets pristagare Michael Björklund, Chalmers, och Erik Lindgren, Uppsala universitet, belönas för sina studier av ergodteori och kvasikristaller, respektive partiella differentialekvationer och spektralteori.

Michael BjörklundPriskommitténs motivering för årets val: "Michael Björklund får Wallenbergpriset för hans banbrytande arbeten inom ergodteori och teorin för icke-kommutativa kvasikristaller" och "Erik Lindgren får Wallenbergpriset för hans viktiga och inflytelserika resultat inom icke-linjära elliptiska partiella differentialekvationer och icke-linjär spektralteori".

Michael Björklund är docent vid Matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet, och har varit anställd sedan 2013. Han disputerade vid KTH 2009 och var sedan postdoktor vid Hebrew University of Jerusalem och ETH Zürich. För några månader sedan belönades han med det Edlundska priset av Kungl. Vetenskapsakademin ”för hans framstående matematiska tillämpningar av ergodteori och analys av gitterstrukturer”. Michaels forskning fokuserar på tillämpningar av ergodteori inom olika områden av matematiken; huvudsakligen inom kombinatorik, geometrisk gruppteori, representationsteori och talteori.

Intervju med Michael Björklund om ergodteori, från 2015 >>

Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 av Svenska Matematikersamfundet till speciellt löftesrika yngre svenska disputerade matematiker, som ännu inte erhållit en fast forskartjänst. Wallenbergpriset är den mest prestigeladdade utmärkelse som en yngre svensk matematiker kan få inom landet. Den uttalade avsikten med priset har varit att uppmuntra matematisk forskning. Utmärkelsen tillsammans med prissumman på 300 000 kronor, vilken delas lika mellan de två pristagarna, kommer att delas ut vid Svenska matematikersamfundets höstmöte som hålls i Stockholm den 22 november.

Foto: Setta Aspström


Sidansvarig Publicerad: fr 14 jun 2019.