Svensk nod bildad i nytt europeiskt matematiknätverk

​EU-MATHS-IN, uttytt European Service Network of Mathematics for Industry and Innovation, bildades i Amsterdam i november av akademiska institutioner i Tyskland, Italien och Nederländerna. De bjöd in övriga europeiska länder att bilda noder, Anders Logg från Chalmers åtog sig att bilda en svensk nod och den upptogs i nätverket den 29 maj.

​Den svenska delen av nätverket heter EU-MATHS-IN.se, eller Swedish Network for Mathematics in Industry, och man har nu 50 medlemmar från nästan alla svenska högskolor. Men vad är det som man ska göra?

− Vår uppgift är att representera Sverige i det europeiska nätverket, och även att påverka svenska politiker och representanter i Bryssel när utlysningar om nya forskningsmedel skall formuleras. Vi vill även vara ett nationellt forum för tillämpad och industriell matematik, eftersom vi tycker att det saknas ett sådant.

På det första årsmötet, som hålls på Chalmers 26–27 augusti, kommer industrikontakter att bjudas in. Fraunhofer–Chalmers Centre (FCC) står som värdar för mötet tillsammans med Matematiska vetenskaper på Chalmers. FCC har nyligen instiftat ett pris för bästa examensarbete inom industrimatematik som kommer att utlysas på årsmötet. Till mötet har man bjudit in med hjälp av det nordiska prefektnätverket inom matematik, och ambitionen är att på sikt utvidga den svenska noden till att bli nordisk.

− På årsmötet kan vi se fram emot en bra mix av föredrag från industrin och institutioner som FCC om olika
industriprojekt, och från akademin om de mer tillämpade projekt man har. Tillämpad matematik är viktigt för att bredda basen för nätverket, och det europeiska namnet ”matematik för industri och innovation” syftar på denna bredd. Inte minst mindre högskolor har varit entusiastiska över att nätverket har bildats.

EU-MATHS-IN stöds även av ECMI, European Consortium for Mathematics in Industry, och EMS, European Mathematical Society, som man tänker sig att komplementera.


Text
: Setta Aspström
Foto: Sverre Christian Jarild


Sidansvarig Publicerad: ti 14 sep 2021.