Ny avdelningsindelning på Matematiska vetenskaper

​I begynnelsen var Matematik, för 41 år sedan tillkom avdelningen Matematisk statistik. Nu tänker man inrätta tre nya vetenskapliga avdelningar inom institutionen Matematiska vetenskaper från den 1 juli.

​Dagens två avdelningar har vuxit och är nu väldigt stora, samtidigt som de även är ojämnt stora. Med mindre och mer lika stora avdelningar blir det lättare att lyfta frågor från den breda verksamheten, och också lättare att arbeta med de skillnader som finns i olika delar av verksamheten. Forskning har blivit en större del av institutionens verksamhet och en ny fakultetsmodell på Chalmers påverkar finansiering och rekryteringar, vilket också gör att det vore fördelaktigt med mer jämnstora avdelningar. Avdelningschefernas ansvar har blivit större, inte minst inom arbetsmiljöfrågor, och för att de ska ha rimligt många medarbetare kommer även en biträdande avdelningschef att utses på varje avdelning.

Ett skäl till att inte organisationen gjorts om långt tidigare är grundutbildningen. Eftersom den är en stor och viktig del av verksamheten vill man ha en fortsatt helhetsbild och inte dela upp den på avdelningarna. Grundutbildningens organisation med studierektorer och bemannare kommer att fortsätta ligga på institutionsnivå, och i samband med omorganisationen passar man på att tydligare definiera ansvaret för de olika rollerna inom grundutbildningen. Likadant blir det för forskarutbildningen, som behåller forskarskolorna Matematik, Matematisk statistik och Tillämpad matematik och matematisk statistik.

De tre nya avdelningarnas namn blir Algebra och geometri (innefattar algebra, geometri, talteori och topologi), Analys och sannolikhetsteori (innefattar sannolikhetsteori, analys och funktionalanalys), och Tillämpad matematik och statistik (innefattar beräkningsmatematik, tillämpad matematisk statistik, biomatematik, optimering). Dessutom finns den administrativa avdelningen Verksamhetsstöd som ligger kvar som tidigare. Tre nya avdelningsföreståndare är utsedda: Mats Andersson för Algebra och geometri, Håkan Andréasson för Analys och sannolikhetsteori, och Serik Sagitov för Tillämpad matematik och statistik.

Text: Setta Aspström


Sidansvarig Publicerad: fr 17 jun 2016.