Naturvetenskapliga fakultetens forskningspris går till matematiker

​Naturvetenskapliga fakultetens forskningspris 2016 tilldelas Orsola Tommasi vid institutionen för matematiska vetenskaper. Hennes forskning fokuserar på algebraisk geometri.

I algebraisk geometri studerar man de geometriska egenskaperna hos objekt som definieras av polynomekvationer. Algebraisk geometri samspelar med flera områden i fysik.

− Till att börja med kan man tänka punkter, cirklar och raka linjer. Men vad vi studerar i algebraisk geometri är vanligtvis mer komplicerat. Min egen forskning handlar om modulirum, som klassificerar geometriska objekt med vissa egenskaper, säger Orsola Tommasi vid institutionen för matematiska vetenskaper.

Komplicerad matematik

Modulirummen har en mycket rik struktur, som kan bli mycket komplicerad.

− Så vi letar alltid efter sätt att beskriva denna komplicerade struktur på enklare sätt. Vilka är de "byggstenar" man måste tänka på? Hur sätter man ihop dem? Det är sådant vi studerar.

Orsola Tommasi är mycket glad över att få Naturvetenskapliga fakultetens forskningspris.

− Det känns bra! Jag är så ny här på Göteborgs universitet, har precis börjat i april 2016 och att få priset gör ju att jag känner mig extra välkommen.

Orsola Tommasi får Naturvetenskapliga fakultetens forskningspris 2016 med följande motivering:
”Orsola Tommasi är verksam inom algebraisk geometri, med specialisering mot studiet av så kallade modulirum. Hon har gett väsentliga och uppmärksammade bidrag inom ett aktuellt forskningsområde med central betydelse i modern talteori och teoretisk fysik. Genom att ge motexempel till grundläggande förmodanden tänjer hennes forskning gränsen mot det okända inom matematisk teori. På så vis har hon etablerat sig som förstklassig matematiker. Orsola Tommasi är utåtriktad, har breda intressen och bidrar genom sitt kunnande till fruktbart samarbete och utveckling av forskningen inom sitt eget och närliggande ämnesområden.”

Text: Carina Eliasson


Sidansvarig Publicerad: ti 15 okt 2019.